Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen Általános Adatvédelmi Nyilatkozat 2018. szeptember 18-től érvényes.

Utolsó frissítés: 2023. június 1.

Az Ön személyes adatainak védelme fontos számunkra.

Az ExxonMobil nagyra értékeli ezen honlap és más vonatkozó vagy kapcsolódó ExxonMobil honlapok (együttesen: „Honlap”) iránti érdeklődését. Az Ön magánszférájának védelme fontos számunkra, és szeretnénk, ha a személyes adatok gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos gyakorlatunkat megismerné.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az ExxonMobil részéről kiegészülhet olyan további tájékoztatókkal, amelyek bizonyos személyes adatoknak a Honlap adott funkcióban történő egyedi

Az ExxonMobil nagyra értékeli ezen honlap és más vonatkozó vagy kapcsolódó ExxonMobil honlapok (együttesen: „Honlap”) iránti érdeklődését. Az Ön magánszférájának védelme fontos számunkra, és szeretnénk, ha a személyes adatok gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos gyakorlatunkat megismerné. 

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az ExxonMobil részéről kiegészülhet olyan további tájékoztatókkal, amelyek bizonyos személyes adatoknak a Honlap adott funkcióban történő egyedi felhasználásáról szólnak. Például, ha a Honlap valamely adott funkciója egyébi információkat kér Öntől, további tájékoztatót tehetünk közzé, amelyben felvilágosítjuk Önt arról, miként kezeljük ezeket az egyéb adatokat.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a Honlap látogatoknak a személyes adatkezelését írja le, amelyet az ExxonMobil az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban, az Egyesült Királyságban, vagy Svájcban alapított leányvállalatai (együttesen: „ExxonMobil”) végeznek.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott kifejezéseket használunk, amelyek jelentését a következő részben találja 14. rész Kifejezések meghatározásai.

1. A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉT ADATKEZELŐKÉNT VÉGZŐ EXXONMOBIL LEÁNYVÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

A Honlapon gyűjtött személyes adatok Adatkezelője (Adatkezelői):

Az ExxonMobil magyarországi tevékenységeivel kapcsolatban, esettől függően:

A fentiekben azonosított ExxonMobil leányvállalat(ok) a személyes adatok Adatkezelőjeként a Honlapon keresztül rendelkezésére bocsátott személyes adatok összességét vagy azok egy részét az EGT, az Egyesült Királyságban, és Svájc területén kívüli, világszerte működő ExxonMobil leányvállalatok részére olyan harmadik országokba továbbíthatja/(továbbíthatják), amelyek nem tekinthetők a személyes adatok megfelelő szintű védelmét biztosító országoknak. A továbbítások az alább található 6. résznek megfelelően történnek.

2. A MAGÁNSZEMÉLYEK AKIK  A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT CÍMZETTJEI

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a weboldal látogatóinak szól, akik személyes adatait a fentebb, az 1. részben felsorolt Adatkezelő(k) gyűjti(k).

Az Adatvédelmi Nyilatkozat általános információkat tartalmaz az ExxonMobil adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatban, ennek megfelelően a nagyközönség, üzleti partnereink és az egyéb külső érdekelt felek figyelmére tarthat számot, az EGT, az Egyesült Királyságban, és Svájc területén belül. Mint ahogyan azt az 1. rész megállapítja, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat további adatvédelmi tájékoztatokkal kiegészülhet a személyes adatok  ExxonMobil által történő konkrét felhasználással kapcsolatban.

Gyermekektől származó információk

A Honlap olyan információkat is tartalmaz, amelyek különösen a gyermekek számára lehetnek érdekesek, de az ExxonMobilnak nem szándékozik a tizenhét (17) éven aluli személyektől vagy személyekről a Honlapon keresztülszemélyes adatokat gyűjteni.

3. AZ EXXONMOBIL ADATVÉDELMI JOGSZABÁLYI MEGFELELŐSÉGE

Az ExxonMobil elkötelezett a személyes adatok jogszerű gyűjtése és felhasználása iránt.

Az ExxonMobil biztosítja, hogy amennyiben személyes adatokat kezel, úgy az Adatkezelés az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történjen. Az EGT-ben, az Egyesült Királyságban, és Svájcban ez többek között azt jelenti, hogy az ExxonMobil köteles az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR) és az alkalmazandó jogban előírtak szerint megvizsgálni, jogosult-e és milyen jogcímen (jogalap) a személyes adatok kezelésére. A helyzettől függően, az ExxonMobil különböző jogalapokon igazolhatja a személyes adatok kezelését, amelyek magukban foglalják az alábbiakat:

 • A személyes adatok kezelése az ExxonMobil jogos üzleti érdeke, kivéve, ha ezt az érdeket amagánszemély érdekei vagy alapvető jogai és szabadsága felülírja, és/vagy
 • Az Adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a magánszemély félként szerepel, és/vagy
 • Az Adatkezelés olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amelynek az ExxonMobil az alanya, és/vagy
 • Az Adatkezelés a magánszemély létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, és/vagy
 • A magánszemély hozzájárult egy vagy több specifikus cél érdekében személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben az ExxonMobil a magánszemélytől a hozzájárulást a személyes adatok kezeléséhez megkapja, a hozzájárulás a jövőre nézve bármikor visszavonható.

Kérjük, feltétlenül tekintse a 4. részben részben található táblázatot, melyben megtalálja az egyes adatkezelésekkel kapcsolatos további információkat, a célok és az érintett személyes adatok konkrét kategóriáinak ismertetését.

Az ExxonMobil lehetőséget biztosít a magánszemélyek számára, hogy tiltakozzanak személyes adataik kezelése ellen, mely  tiltakozásokat kellő gondossággal veszi figyelembe, amennyiben ezt jogszabály előírja. További információért a vonatkozó jogaival kapcsolatban, ahogyan az ExxonMobil az Ön személyes adatait kezeli, kérjük, olvassa el a 9. részt, és/vagy vegye fel a kapcsolatot az ExxonMobil Adatvédelmi Irodájával a data.privacy.office@exxonmobil.com e-mail-címen.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI ÉS AZ ADATGYŰJTÉSI CÉLOK

4.1 A Honlap látogatóitól begyűjtött Személyes Adatok

Jjelen táblázatban ismertetjük az általunk a Honlap látogatóiról gyűjtött információk körét, a célt, amelyre felhasználjuk az információkat és a jogalapot, amely indokolja az egyes adatkezeléseket.

További információt is nyomon követünk az Ön látogatásával kapcsolatban, amit statisztikai célokra használunk, hogy segítsen minket a honlap tervezésében és működtetésében. Továbbá, amennyiben a látogatás ideje alatt Ön a Honlapot egyéni adatokkal látja el, megrendelőlapot tölt ki, versenyen vesz részt, kérdőívre ad visszajelzést, vagy más információt nyújt számunkra, akkor ennek eredményeként személyes adatokat bocsát a rendelkezésünkre.

Az Adatkezelés célja

Az Adatkezelés jogalapja

A Személyes Adatok kategóriái 

Mennyi ideig tároljuk az Ön Személyes Adatait 

A Honlap kommunikálni tudjon a látogató számítógépével vagy mobilkészülékével a Honlapon tett látogatások során.

Az ExxonMobil törvényes üzleti érdeke, hogy relevánsabbá tegye a Honlapon keresztül nyújtott tartalmakat, és hogy garantálja a Honlapon a látogatások alkalmával nyújtott szolgáltatások minőségét.

IP-cím (az Internetszolgáltató által az Ön számítógépéhez rendelt Internetcím), a készülék típusa, a domain típusa, a böngésző típusa (például Firefox, Chrome vagy Internet Explorer), valamint a dátum és az idő.

Lásd: 12. rész Nyilvántartások megőrzése

A Honlap által nyújtott élményt fejlesszük és testre szabjuk.

Az ExxonMobil törvényes üzleti érdeke, hogy relevánsabbá tegye a Honlapon keresztül nyújtott tartalmakat, és hogy garantálja a Honlapon a látogatások alkalmával nyújtott szolgáltatások minőségét.

Kapcsolattartási adatok (nevek, címek, e-mail-címek és telefonszámok), a Honlap testreszabása, kitöltött megrendelőlap, versenyrészvételi lap, felmérésre adott visszajelzés vagy egyéb információ, amelyet Ön ad számunkra.
A sütikkel kapcsolatos nyilatkozat az adott weboldalon található.

Az Ön által kért termékeket és szolgáltatásokat biztosítani tudjuk, illetve azokról Önnek számlát tudjunk kiállítani.

Az ExxonMobil személyes adatokat kezel annak érdekében, hogy megkösse, teljesítse, elvégezze és adminisztrálja az Önnel kötött megállapodását vagy megrendelését.

Kapcsolattartási adatok (nevek, címek, e-mail-címek és telefonszámok), a Honlap testreszabása, kitöltött megrendelőlap, versenyrészvételi lap, felmérésre adott visszajelzés vagy egyéb információ, amelyet Ön ad számunkra.

Lásd: 12. rész Nyilvántartások megőrzése

Az Oldalon benyújtott kérelmek és visszajelzéset kezelésére.

Azzal a döntésével, melynek értelmében Ön az ExxonMobilnak információkat szolgáltat, Ön elfogadja, hogy az ExxonMobil az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli, összhangban a jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal és bármely olyan releváns tájékoztatóval, mely a személyes adatok egyedi célú felhasználására vonatkozik. Személyes adatait harmadik fél részére továbbíthatjuk, amennyiben kérelmének kezeléséhez szükséges, az 5.részben leírtak szerint.

Kapcsolattartási adatok, az Ön kérelmének/visszajelzésének a tartalma, illetve minden egyéb Ön által megadott személyes adat.
Lásd: 12. rész Nyilvántartások megőrzése

Útvonalat mutassunk Önnek a szervizállomásokhoz.

A Honlapon keresztül útvonaltervező szolgáltatásra regisztrálásával, Ön elfogadja, hogyreleváns   útvonal-információkat nyújtunk Önnek, és e célból az Ön személyes adatait kezeljük.

Amennyiben nem kívánja, hogy földrajzi helymeghatározási adatokat használjunk ehhez, elutasíthatja a földrajzi helymeghatározási adataihoz való hozzáférési kérelmünket, azonban ilyen esetben a Honlap néhány szolgáltatása nem lesz elérhető. Ha engedélyezi számunkra a földrajzi helymeghatározási adatok használatát, akkor Ön elfogadja, hogy mi ezeket az adatokat harmadik feleknek továbbítjuk, akik segítséget nyújtanak nekünk a Honlapon kínált szolgáltatások nyújtásában.

A számítógép vagy mobilkészülék földrajzi helye.
Lásd: 12. rész Nyilvántartások megőrzése

Amarketinges és promóciós törekvéseinket fejlesztése érdekében, hogy tájékoztassuk Önt az ExxonMobillal és a  termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban, mely szerintünk az Ön számára releváns beleértve például az Ön számítógépe vagy mobilkészüléke földrajzi helymeghatározási adataival kapcsolatos időjárási információk alapján ajánlott termékeket és szolgáltatásokat.

Az ExxonMobil törvényes üzleti érdekei: termékeinek, szolgáltatásainak, tartalmainak és reklámanyagainak értékesítése, népszerűsítése és fejlesztése.

Földrajzi helymeghatározási adatokat csakis az Ön kifejezett előzőleges jóváhagyásával gyűjtünk.

Azzal, hogy a Honlapon keresztül regisztrál, Ön elfogadja, hogy mi az ExxonMobillal kapcsolatban naprakész tájékoztatókat küldünk Önnek, mint például híreket, figyelmeztetéseket, RSS-hírfolyamokat és blogbejegyzéseket, illetve hogy az Ön által erre a célra a mi rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatait adatkezelésnek vetjük alá.

Kapcsolattartási adatok; a számítógép vagy mobilkészülék földrajzi helye.
Lásd: 12. rész Nyilvántartások megőrzése

Elemzési és statisztikai célokra, amelyek segítenek nekünk a Honlap megtervezésében és adminisztrációjában, illetve termék- és szolgáltatáskínálatunk fejlesztésében.

Az ExxonMobil törvényes üzleti érdeke, hogy relevánsabbá tegye a Honlapon keresztül nyújtott tartalmakat, biztosítsa a Honlapon tett látogatások alkalmával nyújtott szolgáltatások minőségét, illetve népszerűsítse és fejlessze termék- és szolgáltatáskínálatát.

A honlapon tett látogatások száma; a Honlap mely részeit választják ki a látogatók és a készülék képernyőmérete.

A jelen tájékoztatóban említett összes személyes adat, amennyiben az információk megfelelő módon álnévvel vagy név nélkül kerültek a nyilvántartásba, ahogy azt a vonatkozó jogszabály előírja.


A sütikkel kapcsolatos nyilatkozat az adott weboldalon található.
 Visszaélések bejelentése (harmadik személyek különösen , szerződéses partnerek, vállalkozók)        Jogi megfelelőség  
 • Név
 • Üzleti kapcsolattartási adatok
 • Pozíció/ funkció
 • Űzleti szervezet adatai
 • A jelentés tartalma
 • A bejelentett személy azonosító adatai
 • A vizsgálat megállapításai
 
Lásd 12. pont. Nyilvántartások megőrzésI ideje
 
 

Amennyiben az ExxonMobil jogalapként jogos érdekére hivatkozik a személyes adatok kezelése során, úgy az ExxonMobil biztosítja, hogy a jogos üzleti érdekei, melyek a fenti táblázatban feltüntetett célokra nyomon követ  (általánosságban az ExxonMobil termékek és szolgáltatások népszerűsítésében megnyilvánuló érdeke), ne befolyásolják aránytalanul és hátrányosan a látogató jogait és szabadságát.

Amennyiben az ExxonMobil a személyes adatok kezelésének jogalapjaként a magánszemély hozzájárulására hivatkozik, a látogatók a későbbiekre nézve bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat. Azok a látogatók, akik szeretnék visszavonni hozzájárulásukat, a data.privacy.office@exxonmobil.com 

e-mail-címen kell értesíteniük bennünket, mi pedig megtesszük a személyes adatok kezelésének megszüntetéséhez szükséges lépéseket, amint az észszerűen lehetséges.

A Honlapon tett látogatás alkalmával sütiket és egyéb fájlokat használunk, amelyeket az Ön számítógépén vagy a mobilkészülékén tárolunk, annak érdekében, hogy a fenti táblázatban felsoroltak közül egy adott, vagy több kategóriába tartozó információkat gyűjtsünk. Az Ön számítógépén vagy mobilkészülékén tárolt sütik és fájlok megkönnyítik a Honlap használatának testreszabását, és segítenek elkerülni azt, hogy Önnek a Honlap látogatása során minden alkalommal újra meg kelljen adnia az adatait.Ezeket az információkat – ha szeretné - törölheti vagy blokkolhatja a számítógépén. Az Ön számítógépén vagy mobilkészülékén elhelyezett sütikre és fájlokra vonatkozó további információk, valamint azok törlésének vagy blokkolásának módjáról szóló leírás az adott Honlap  adatvédelmi központjában (Privacy Center), a lábléc hivatkozásában található meg.

Kérjük vegye figyelembe, hogy egyes szolgáltatások esetleg nem érhetőek el, ha Ön nem bocsátja rendelkezésre az azok teljesítéséhez szükséges személyes adatokat.

4.2 Harmadik felek honlapjainak látogatóiról gyűjtött személyes adatok

Amikor Ön olyan honlapokat látogat meg, amelyeken mi hirdetünk a hirdetések megjelenítéséhez harmadik fél által használt hirdetési technológiát alkalmazunk. Amikor Ön megnyit egy hirdetést, számítógépe egy „süti” fájlt tárol el. Ez az információ segít online hirdetéseink kezelésében. Ha többet szeretne megtudni a harmadik fél hirdetésmegjelenítő technológiájáról, a sütikről és az „elutasítás” lehetőségéről, kérjük, kattintson ide (megjegyzés: a rendszer harmadik fél honlapjára irányítja át Önt).Ezen a Honlapon találhatók továbbá nem az ExxonMobil tulajdonát képző, nem az ExxonMobil ellenőrzése alatt álló és nem az ExxonMobil által fenntartott honlapokra mutató hivatkozások. Az ilyen honlapok adatvédelmi irányelveiért és gyakorlataiért nem vagyunk felelősségre vonhatók, valamint azokra vonatkozóan nem vállalunk semmilyen biztosítékot vagy garanciát. Hasonlóképpen nem vállalhatunk felelősséget azoknak a honlapoknak az irányelveiért és gyakorlataiért, amelyeken keresztül Ön a Honlapunkra érkezik. Javasoljuk, hogy alaposan vizsgálja át az egyéb honlapok adatvédelmi irányelveit, aggályaival vagy kérdéseivel pedig adott esetben forduljon az üzemeltetőhöz.

5. SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁFÉRHETŐVÉ TÉTELE HARMADIK FELEK RÉSZÉRE

Más gazdasági társaságokat és személyeket is igénybe veszünk, hogy nevünkben eljárva feladatokat lássanak el. Ezért a személyes adatokhoz a feladataik ellátásához szükséges mértékben hozzáférnek, de más célokra nem használhatják fel. Az Interneten folytatott kommunikáció továbbá az információknak, termékeknek, szolgáltatásoknak az Ön részére más módon való eljuttatása szükségszerűen maguk után vonja, hogy az Ön személyes adatai harmadik személyeken haladjanak keresztül, vagy azokat harmadik felek kezeljék.

A Honlap és a Honlapon keresztül gyűjtött személyes adatokat adminisztrációjának céljából az ExxonMobil az Ön személyes adatait más vállalatokkal és egyénekkel megosztja, hogy azok a mi nevünkben feladatokat végezzenek el, ideértve a következőket: megrendelések teljesítése, szállítmányozás, postai küldemények feladása és e-mail küldése, ismétlődő információk eltávolítása az ügyféllistákról, adatelemzés, marketingtámogatás nyújtása, kártyás fizetések feldolgozása és ügyfélszolgálat nyújtása. Ezért ők az Ön személyes adataihoz a feladataik ellátásához szükséges mértékben hozzáférnek, de más célokra nem használhatják fel azokat.

Bármely személyes adatnak a szolgáltatók részére történő továbbítása előtt írásbeli megállapodást kötünk a szolgáltatókkal, amely kötelezi őket arra, hogy: (1) a személyes adatokat jogosulatlanul ne tegyék hozzáférhetővé további személyek számára; (2) a személyes adatokat csak a meghatározott célokra használják és csak az ExxonMobiltól kapott utasítások szerint; (3) csak addig őrizzék meg a személyes adatokat, amíg az ezen célok eléréséhez, vagy a társasági érdekek védelméhez szükségesek (például az elévülési idők lejártáig); és (4) hogy célravezető és megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazzanak.

Bizonyos körülmények között az Exxonmobil  köteles harmadik fél - beleértve az illetékes hatóságok, jogi tanácsadók, operátorok, Esso benzinkútak beszállítói, fizetési és hűségkártya kibocsátói továbbá más üzleti partnerei -  részére hozzáferhetővé tenni a személyes adatokat, akik ezen adatokat nevükben, például amennyiben az adatátvitel jogszabály vagy jogi eljárás miatt kötelező, annak érdekében, hogy az ExxonMobil jogait megvédje, vagy az egyén panaszát illetve kérését megfelelően kezelje.

Ha a személyes adat megosztása az EGT, Egyesült Királyság vagy Svájc, térség területén kívül levő harmadik fél vagy egy ExxonMobil leányvállalat felé történik – lásd az alábbi 6. rész – az ebben a részben meghatározott követelények mellett alkalmazandóak.

6. SZEMÉLYES ADATOK NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSA

6.1 Adattovábbítás leányvállalatok között

Az adott ExxonMobil leányvállalat, amely Adatkezelőnek minősül, a személyes adatok egy részét vagy teljességét a világ különböző pontjain található ExxonMobil szerverekre továbbíthatja, és elérhetővé teheti azokat más, olyan ExxonMobil leányvállalatok részére, amelyek egy része olyan harmadik országban található, amely nem tekinthető a személyes adatok megfelelő védelmi szintjét biztosító országnak a vonatkozó jogszabályok értelmében.

A személyes adatoknak az EGT, Egyesült Királyság vagy Svájc területéről az EGT, Egyesült Királyság vagy Svájc területén kívül található címzettek részére való továbbítása megszorítások alá esik. Az ExxonMobil lépéseket tett annak érdekében, hogy a személyes adatok valamennyi területen megfelelő szintű védelemben részesüljenek.  Ezek a lépések magukban foglalják az ExxonMobil leányvállalatainak a kötelező erejű vállalati szabályoknak ("BCR") történő alávetését amelyek az EU általános adatvédelmi rendeletében (GDPR) foglalt követelményeknek mindenben megfelelnekkerültek  (kérjük, látogasson el az itt található oldalra  a BCR megtekintéséhez).

Az Európai Bizottság, valamint az európai felügyeleti hatóságok által elfogadott és időről időre módositott Általános Szerződési Feletételek elfogadása megfelelő védelmi szintet biztosit a személyes adatok Európai Gazdasági Térségen, Egyesült Királyságon és Svájcon kivüli továbbitásához.

6.2 Adattovábbítás harmadik felek részére

A személyes adatok harmadik személyek részére történő továbbítása során az ExxonMobil védelmi intézkedéseket tesz abból a célból, hogy biztosítsa, hogy a harmadik személy megfelelő védelemben részesítse a személyes adatokat. Ezek a védelmi intézkedések a következők lehetnek, esettől függően: (1.) az EU „Általános Szerződési Feltételei”, (2.) szerződésben rögzített garanciák azon harmadik személyek vonatkozásában, amelyekkel az EGT, az Egyesült Királyságban, és Svájc területén  kívüli ExxonMobil leányvállalatok szerződtek (úgynevezett „újbóli továbbítások” az EGT, az Egyesült Királyságban, és Svájc területén kívül található ExxonMobil leányvállalatok által), és (3.) az Európai Bizottság által megfelelőnek elismert országban létesített harmadik személyekre alkalmazott helyi jogszabályok alapján elérhető védelmi intézkedések.

A leányvállalatok közötti, illetve harmadik személyek felé irányuló adattovábbításban alkalmazott mechanizmusokra vonatkozó további információkért – ideértve egy példányát az összes olyan védelmi intézkedés leírásának amelyek végrehajtásával az ExxonMobil biztosítja a személyes adatok kezelésének valamennyi területére kiterjedő, megfelelő keretrendszerét – lépjen kapcsolatba velünk a data.privacy.office@exxonmobil.com e-mail-címen.

7. A SZEMÉLYES ADATOK PONTOSSÁGA

Az ExxonMobil erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az általa gyűjtött személyes adatok az adatgyűjtés, illetve a felhasználás céljainak tekintetében pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. A személyes adatok pontosságának és teljességének fenntartása vonatkozásában az ExxonMobil az érintettekre támaszkodik, ezért kérjük, értesítse az ExxonMobilt a személyes adataiban beálló változásokról, ideértve a személyes adatok megosztásának – például egy konkrét termék vagy szolgáltatás promóciójával kapcsolatos – körülményeit is.

8. BIZTONSÁG ÉS BIZALMAS JELLEG

Az ExxonMobil megfelelő adminisztratív, műszaki és fizikai biztosítékokat alkalmaz, amelyek azt a célt szolgálják, hogy védelmet nyújtsanak a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan felhasználása és a birtokunkban lévő személyes adatok kezelésének minden egyéb jogszerűtlen formája ellen.

9. AZ EGYÉN JOGAI 

Az alkalmazandó jogszabályok feljogosíthatják Önt annak megismerésére, hogy  az ExxonMobil az Ön személyes adatait milyen módon kezeli, illetve hozzáférhet az ExxonMobil által kezelt személyes adataihoz.

Az Ön jogai a következők:

 • Személyes adatainak törléséhez fűződő joga, amennyiben az ilyen adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték.
 • Hozzáférés az ExxonMobil által Önnel kapcsolatosan gyűjtött konkrét információkhoz vagy hozzáférés további információkhoz az adatkezelési gyakorlatunkról.
 • Az Önről tárolt pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez fűzödő joga.
 • Bizonyos körülmények között korlátozhatja személyes adatainak feldolgozását.
 • Tiltakozhat bizonyosadatkezelési műveletek ellen, bizonyos körülmények fennállása esetén illetve és az adott helyzetre tekintettel.
 • Önnek joga van személyes adatainak hordozható kivonatát is kérni (adathordozhatósághoz való jog), mely lehetővé teszi, hogy személyes adatait saját céljaira újra felhasználja.

Ha meg kívánja támadni a az érintettként benyújtott kérelmévelkapcsolatos döntésünket, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a data.privacy.office@exxonmobil.com e-mail címen. Kérjük, csatolja a megtámadni kívánt döntés másolatát, vagy más módon hivatkozzon arra. Ilyen esetekbenaz alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően válaszolunk.

A fentiekben említett jogosultságok gyakorlásának céljára elérhető konkrét eljárásokra vonatkozó bővebb információkért, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a data.privacy.office@exxonmobil.com e-mail-címen.

AZ ÉRINTETTKÉRELMÉNEK BENYÚJTÁSA

A személyes adatok megismeréséhez, törléséhez vagy helyesbítéséhez való jogának gyakorlására irányulókérelmet nyújthat be az ExxonMobil adatvédelmi programjának oldalán találhatówebes űrlapon keresztül.

Adatvédelmi kérelem benyújtásakor az ExxonMobil ellenőrzi az Ön személyazonosságát azáltal, hogy felkéri Önt, hogy adja meg nevét, e-mail címét vagy egyéb elérhetőségét, ExxonMobil-fiókadatait (ha rendelkezk ilyennel), valamint azt az ExxonMobilmárkát, amellyel kapcsolatban áll. Meghatalmazott képviselő igénybevétele: Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban Ön jogosult arra, hogy kérelmet nyújtson be egy meghatalmazott képviselőn keresztül. Ha meghatalmazott képviselőt szeretne kijelölni jogainak az Ön nevében történő gyakorlására, kérjük, adjon írásos, aláírással ellátott meghatalmazást képviselőjének, amely igazolja, hogy a képviselő az Ön nevében eljárhat.

Amennyiben többet szeretne megtudni az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos  mechanizmusokról, kérjük, nyújtsa be ezzel kapcsolatos kérelmét az oldalunkon, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a data.privacy.office@exxonmobil.com e-mail címen.

Segítségünkre lenne, ha kérése teljesítésére tett erőfeszítéseink megkönnyítése érdekében tájékoztatna minket arról, eredetileg milyen körülmények között – például egy konkrét termék vagy szolgáltatás promóciójával kapcsolatban – osztotta meg a személyes adatait az ExxonMobillal.

10. KÜLÖNLEGES SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Az adatvédelmi jogszabályok alapján a személyes adatok bizonyos kategóriái különlegesnek minősülnek, és mint ilyenek, magasabb szintű védelemben és biztonságban részesülnek. Az adatvédelmi jog a személyes adatok következő kategóriáit tekinti különlegesnek: (1) faji vagy etnikai származás; (2) politikai vélemények; (3) vallási és világnézeti meggyőződések; (4) szakszervezeti tagság; (5) szexuális élet vagy szexuális irányultság; (6) testi vagy pszichikai egészségi állapot; és (7) genetikai és biometrikus adatok, amelyek természetes személy egyedi azonosítását célozzák.

Tisztelettel kérjük Önt, hogy szíveskedjék minden körülmények között tartózkodni a fent említett különleges természetű információk bármelyikének az ExxonMobillal történő megosztásától. Mindazonáltal, amennyiben Ön ilyen információt szolgáltat, az ExxonMobil tudomásul veszi az Ön kifejezett hozzájárulását az ilyen jellegű adatok felhasználásához, összhangban a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseivel vagy az információ megismerhetővé válásakor leírt módon.

11. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

Az ExxonMobil nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, kivéve, ha ez (i.) a magánszemély és az ExxonMobil és leányvállalatai közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, (ii.) a jogszabály által megengedett vagy előírt, vagy (iii.) a magánszemély kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az automatizált döntéshozatal olyan döntést jelent, amely a magánszemélyre nézve joghatásokkal jár vagy őt hasonlóan jelentős mértékben érinti, és amely kizárólag a személyes adatok automatizált kezelésén (azaz emberi beavatkozás a döntéshozatal során nem történik) alapul, és amely a magánszemélyre vonatkozó egyes személyes jellemzők kiértékelését célozza. Ezenkívül az ExxonMobil megfelelő intézkedéseket foganatosít a magánszemély jogainak, szabadságának és jogos érdekeinek garantálása érdekében.

12.Adatok megőrzése

Az ExxonMobil a személyes adatokat az adatgyűjtés céljára, illetve az alkalmazandó jognak való megfelelés vagy a társaság jogos érdekeinek védelmeben addig őrzi meg, ameddig szükséges (például elévülési idők).

13. KÉRDÉSEK ÉS PANASZOK

Az ExxonMobil elkötelezett a személyes adatok a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban megfogalmazottak és az alkalmazandó nemzeti jogszabályok szerinti védelme iránt. Ha bármilyen kérdése van a jelen tájékoztatóval vagy azzal kapcsolatban, hogyan kezeli az ExxonMobil az Ön személyes adatait, illetve ha további információkat szeretne kérni az ExxonMobil által Önre vonatkozóan kezelt személyes adatokról, esetleg a személyes adatai kezeléséhez fűződő jogait szeretné megismerni és gyakorolni, akkor kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következő elérhetőségeken keresztül:

Önnek az országában illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is jogában áll panaszt benyújtani.

14. KIFEJEZÉSEK MEGHATÁROZÁSAI

Az „Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy (az ExxonMobil esetében az adott ExxonMobil leányvállalat), amely meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.

„ExxonMobil” és/vagy „ExxonMobil leányvállalatok” (a) az Exxon Mobil Corporation vagy az Exxon Mobil Corporation bármely anyavállalata, (b) bármely olyan gazdasági társaság vagy társulás, amelyben az Exxon Mobil Corporation vagy az Exxon Mobil Corporation bármely anyavállalata jelenleg vagy ezt követően, közvetlenül vagy közvetett módon (1) a tulajdonos vagy (2) ellenőrzést gyakorol a tulajdoni érdekeltség több mint ötven százaléka (50%) felett, egyúttal jogosult arra, hogy megválassza vagy kinevezze az igazgatókat vagy az ezekkel funkcionális szempontból egyenértékű tisztségviselőket („Leányvállalat”) és (c) bármely olyan vegyes vállalat, amelyben az Exxon Mobil Corporations, az Exxon Mobil Corporation bármely anyavállalata vagy egy Leányvállalat napi operatív ellenőrzést gyakorol.
A „Kezelt” vagy az „(Adat)kezelés” alatt értjük bármely, a személyes adatokon vagy személyes adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely műveletet vagy műveletek összességét, így a gyűjtést, rögzítést, rendszerezést, tagolást, tárolást, átalakítást vagy megváltoztatást, lekérdezést, betekintést, felhasználást, továbbítás általi közlést, terjesztést vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tételt, összehangolást vagy összekapcsolást, korlátozást, törlést, illetve megsemmisítést.

A „Személyes Adatok” alatt értünk bármilyen, azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett” vagy „Magánszemély”) vonatkozó információt; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

15. A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSAI

Fenntartjuk magunknak a jogot a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat bármikori, előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat lényeges módosítása esetén ezen az oldalon a változtatásokat közzétesszük, és frissítjük az Adatvédelmi Nyilatkozat elején szereplő felülvizsgálati dátumot. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze, nem frissült-e Adatvédelmi Nyilatkozatunk.