Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto obecné Prohlášení o ochraně osobních údajů je účinné od 1. ledna 2020. Naposledy aktualizováno 9. prosince 2019.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá.

Vaše soukromí je pro nás důležité a chceme, abyste rozuměli našim postupům, pokud jde o shromažďování vašich osobních údajů a nakládání s nimi.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak zpracováváme osobní údaje, které od vás obdržíme:

  • prostřednictvím webu SMART by GEP, který slouží jako globální platforma pro zajišťování zdrojů (Procurement Platform) pro činnosti související se zajišťováním zdrojů (Procurement) ve společnosti ExxonMobil, a dále prostřednictvím jiných souvisejících formulářů, systémů a aplikací, jež odkazují na toto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Souhrnně se tyto webové stránky, aplikace a systémy označují jako „Stránky“;
  • jinými prostředky v rámci našich obchodních vztahů, například pokud jste zákazníkem společnosti ExxonMobil nebo jinou externí zainteresovanou stranou.

Společnost ExxonMobil poskytuje další oznámení o ochraně osobních údajů pro konkrétní použití určitých osobních údajů. Další oznámení poskytujeme například návštěvníkům našich zařízení, našim dodavatelům, uchazečům o zaměstnání, uživatelům konkrétních mobilních aplikací a účastníkům našich programů věrnostních karet. Příslušné pobočky společnosti ExxonMobil budou zpracovávat osobní údaje v souladu s oznámeními o ochraně osobních údajů, která poskytují pro tato konkrétní použití. Pokud se na vás tato oznámení vztahují, doporučujeme vám, abyste si je pečlivě přečetli. Odkazy na příslušná oznámení a další informace o programu ochrany osobních údajů společnosti ExxonMobil najdete zde.

V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů používáme některé definované pojmy. Abyste pochopili význam definovaných pojmů, odkazujeme vás na oddíl 13 – Definované pojmy.