Gizlilik Bildirisi

Bu Genel Gizlilik Bildirisi 1 Ocak 2020'den itibaren geçerlidir.
Son güncelleme 9 Aralık 2019.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için önemlidir.

Gizliliğinize verdiğimiz önem sebebiyle kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesiyle ilgili uygulamalarımızı size anlatmak istiyoruz.

Bu Gizlilik Bildirisi, sizden aşağıdaki kanallarla aldığımız kişisel verileri nasıl işlediğimizi açıklamaktadır:

 • ExxonMobil Tedarik faaliyetleri için küresel Tedarik Platformu olarak hizmet veren SMART by GEP sitesi ve tümü bu Gizlilik Bildirimine atıfta bulunan diğer ilgili formlar, sistemler ve uygulamalar. Bu siteler, uygulamalar ve sistemler topluca “Site” olarak anılır; ve
 • örneğin ExxonMobil'in bir müşterisi veya başka bir harici paydaş iseniz, iş ilişkimiz sırasında başka yollarla.

ExxonMobil, belirli kişisel verilerin bazı kullanımları için ek gizlilik bildirileri sağlar.  Örneğin, tesislerimizi ziyaret edenlere, tedarikçilerimize, iş başvurusunda bulunanlara, belirli mobil Uygulamaların kullanıcılarına ve sadakat kartı programlarımızın katılımcılarına ek bildiriler sağlarız. İlgili ExxonMobil bağlı kuruluşları, kişisel verileri bu tür özel kullanımlar için sağladıkları gizlilik bildirilerine uygun olarak işleyecektir.

Bu bildiriler sizi ilgilendiriyorsa, bunları dikkatlice okumanızı öneririz. ExxonMobil'in gizlilik programı hakkında ilgili bildirilere ve daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

1. BU GİZLİLİK BİLDİRİSİNİN MUHATAP ALDIĞI KİŞİLER

Bu Gizlilik Bildirisi, Kişisel Verileri aşağıdaki Bölüm 2'de sıralanan Veri Denetçileri tarafından toplanan tedarikçilere (alt yüklenicileri dahil) ve temsilcilerine yöneliktir.

Çocuklardan Bilgi Toplama

ExxonMobil, Site aracılığıyla (ilgili yasada tanımlandığı şekliyle) küçüklerden veya küçükler hakkında kişisel veri toplamaya çalışmaz ve küçüklerin kişisel bilgilerini açık onay ve izin olmaksızın satmaz.

2. VERİ DENETÇİSİ OLARAK KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAYAN EXXONMOBIL BAĞLI KURULUŞUNUN KİMLİĞİ

İş faaliyetleriyle ilgili olarak Siteyi işleten ExxonMobil bağlı kuruluşu, Site aracılığıyla toplanan kişisel verilerin Veri Denetçisidir. Bir ExxonMobil bağlı kuruluşu ile sözleşmeye dayalı veya başka bir iş ilişkiniz varsa, söz konusu bağlı kuruluş, bu ilişki bağlamında sizden topladığı kişisel verilerin Veri Denetçisidir.  

Sorularınız varsa lütfen data.privacy.office@exxonmobil.com ile iletişime geçin. 

Kişisel verilerin Veri Denetçisi olarak hareket eden ExxonMobil bağlı kuruluşu olan Mobil Oil Türk A.Ş., kişisel verilerin tamamını veya bir kısmını dünya çapında kişisel veriler için yeterli düzeyde koruma sağladığı kabul edilmeyen üçüncü ülkelerde bulunan ExxonMobil iştiraklerine aktarabilir. Transferler, aşağıdaki Bölüm 7'ye göre gerçekleştirilir. 

3. EXXONMOBIL'İN VERİ KORUMA YASALARINA UYUMU

ExxonMobil, kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“KVKK”) uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını taahhüt eder.

ExxonMobil, kişisel verileri İşleyecek olduğu zaman, İşlemenin geçerli veri koruma kanunu kapsamında olmasını sağlayacaktır. Türkiye'de bu, özellikle ExxonMobil'in KVKK'da ve yürürlükteki kanunda belirtildiği şekilde kişisel verilerin İşlenmesi için hangi gerekçeye (hukuki dayanağa) sahip olup olmadığını değerlendireceği anlamına gelir. İşleme gerekçesi, duruma bağlı olarak şunları içerebilir:

 • ExxonMobil'in meşru ticari menfaati, bu menfaatler Bireyin menfaatleri veya temel hak ve özgürlükleri tarafından geçersiz kılınmadıkça ve/veya 
 • Bireyin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası ve/veya
 • ExxonMobil'in tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uyum ve/veya
 • ExxonMobil'in yasal haklarını yürütmek, korumak ve savunmak ve/veya
 • Bireyin hayati çıkarlarını korumak ve/veya

Kişisel verilerinizin bir veya daha fazla özel amaç için İşlenmesine onayınız. Bu durumda, onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz

 • örneğin ExxonMobil'in bir müşterisi veya başka bir harici paydaş iseniz, iş ilişkimiz sırasında başka yollarla. 
 • ExxonMobil’s legitimate business interest, unless such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the Individual, and/or 
 • The performance of a contract to which the Individual is a party, and/or
 • Compliance with a legal obligation to which ExxonMobil is subject, and/or
 • Carry out, preserve and defend ExxonMobil’s legal rights, and/or
 • In order to protect the vital interests of the Individual, and/or
 • Your consent to the Processing of your personal data for one or more specific purposes. In that case, you may withdraw your consent at any time. 

Belirli veri işleme faaliyetleri, bunların  amaçları hakkında daha fazla bilgi ve belirli kişisel verilerin açıklaması için lütfen Bölüm 4'teki tabloyu inceleyin. 

Bireyler, kişisel verilerinin İşlenmesine itiraz edebilir ve yasaların gerektirdiği durumlarda bu tür itirazları dikkatle değerlendireceğiz. Kişisel verilerinizi işleyişimize ilişkin haklarınıza dair daha fazla bilgi için lütfen Bölüm 9'a bakın ve/veya data.privacy.office@exxonmobil.com adresinden ExxonMobil Veri Gizliliği Ofisi ile iletişime geçin.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Bu tabloda, Site aracılığıyla ve sizinle veya işvereniniz/yüklenicinizle olan iş ilişkimizle bağlantılı olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle topladığımız bilgi kategorilerini açıklıyoruz. Ayrıca, bilgilerin kullanılması ve işlenmesinin amacını ve geçerli olduğu durumlarda yasal dayanağını da açıklıyoruz. 

ExxonMobil, kişisel verileri işlemek için yasal bir dayanak olarak meşru menfaatine dayandığında, bu menfaatlerin bireyin hak ve özgürlüklerini orantısız ve olumsuz etkilememesini sağlayacaktır. 

ExxonMobil, kişisel verileri işlemek için yasal dayanak olarak bireyin rızasını kullandığında, bireyler rızalarını istedikleri zaman geri çekebilirler. Rızasını geri çekmek isteyen ziyaretçiler data.privacy.office@exxonmobil.com adresinden bizi bilgilendirdiği takdirde kişisel verilerinizin işlenmesini mümkün olan en kısa sürede durduracağız.

 

Kişisel Veri kategorileri

Kişisel verilerin İşlenmesinin Ticari Amacı

Varsa İşlemenin hukuki dayanağı

Kaynak kategorileri

Varsa bilginin paylaşıldığı Üçüncü Kişilerin kategorileri

Erişim izinleri, tedarikçinin banka bilgileri, oturum açma/sistem kimliği, kullanıcı adı (ad ve soyadı), sistem faaliyet günlüğü ve tedarikçinin iletişim bilgileri (tedarik sürecine dahil olan personelinin iş iletişim bilgileri dahil).

Elektronik olarak verilen teklifler için, sizi yetkili kullanıcı olarak tanımlamak ve elektronik teklif verebilmeniz için tedarik platformuna erişim izni vermek.

İşleme, ExxonMobil ile yapılan tedarik sözleşmesi kapsamındaki bir sözleşme gereğidir ve/veya İşleme, ExxonMobil ile bir tedarik sözleşmesi yapmak için gereklidir.

ExxonMobil’in Siteye sadece yetkili kullanıcıların girmesini sağlamak için kimliğinizi ve erişim izinlerinizi doğrulamakta meşru menfaati vardır.

ExxonMobil'in, Kaynaktan Ödemeye sürecini ve ExxonMobil ile tedarikçi arasındaki işbirliğini kolaylaştırarak ve hızlandırarak, sizinle ExxonMobil ve/veya ExxonMobil bağlı kuruluşları arasındaki nihai ticari ilişkiyi verimli bir şekilde çalışmak ve yönetmek için meşru ticari menfaati vardır.

Bu bilgileri doğruca sizden, kişisel olarak veya işveren sıfatınızla topluyoruz.

Bu bilgileri, destek amacıyla bize yardımcı olan sistem yönetimi tedarikçimizle paylaşabiliriz.

Tedarikçi veya altyüklenici olarak sözleşmenin ifasında ve/veya tedarik prosedürlerinde yer alan kişilerle ilgili tüm Kişisel Veriler.

Özgeçmişlerde yer alan resim, ad ve soyadı, adres, telefon, e-posta adresi, imza, akademik ve mesleki eğitim, nitelikler ve akreditasyonlar, iş deneyimi, eğitim ve meslek kuruluşlarına üyelik dahil olmak üzere kişisel veriler, destekleyici belgeler olarak veya ExxonMobil’in matbu formlarında sunulan çeşitli belgelerin kopyası. Satıcı sınıflandırma durumu, satıcı performans puan kartları ve satıcı teklif değerlendirmeleri.

Teklif değerlendirmesi, sözleşmenin yönetimi, belge deposu ve tedarikçi yönetimi.

İşleme, (i) tekliflerin değerlendirilmesi; (ii) referansların elde edilmesi; (iii) herhangi bir çıkar çatışmasını kontrol etmek; (iv) ExxonMobil'in verilebilecek herhangi bir ihaleyi yönetmesini ve uygulamasını sağlamak; (v) sözleşme kapsamındaki performansın denetimi, (vi) yürürlükteki yasalara uymak ve (vii) ExxonMobil'in yasal haklarını korumak ve savunmak; özel kategorilerdeki kişisel veriler içinse açık rızaya dayalı olarak

Bu bilgileri doğrudan sizden topluyoruz.

Bu bilgileri, destek amacıyla bize yardımcı olan sistem yönetimi tedarikçimizle paylaşabiliriz.

İsim ve iş iletişim bilgileri, pozisyon, ana iş kolları, iş faaliyetlerinin yerleri, vatandaşlık, ikamet ettiği ülke, hissedarlık ve mülkiyet hakları, kamu görevlileri ve uluslararası kamu kuruluşları ile ilişkiler, bir kamu görevlisi olarak pozisyon, bireyin ticari yaptırım düzenlemelerine tabi olup olmadığıyla ilgili ayrıntılar dahil olmak üzere kişisel veriler, yürürlükteki yasalar uyarınca izin veriliyorsa belirli soruşturma veya suçlarla ilgili ayrıntılar ve kamuya açık kaynaklara ve/veya olası iş ortağı tarafından sağlanan bilgilere ve/veya ThomsonReuters World-Check veya diğer araçlar veya hizmet sağlayıcılar aracılığıyla elde edilen bilgilere dayalı diğer bilgiler.

Tedarikçilerin ve üçüncü tarafların durum tespiti.

ExxonMobil'in tabi olduğu yasal yükümlülüklere, özellikle rüşvetle mücadele yasalarına, ticari yaptırımlara, ithalat/ihracat kontrollerine ve para aklamayla mücadele yasalarına uygunluk.

ExxonMobil'in ABD Yurtdışı Yolsuzlukla Mücadele Yasası, ticari yaptırımlar, ithalat/ihracat kontrolleri ve para aklamayla mücadele yasaları gibi belirli yasalar kapsamındaki yasal riskleri en aza indirmeye yönelik meşru ticari menfaati.

ExxonMobil'in, etik politikasına uyumu sağlamak ve itibarın zedelenmesini önlemek için operasyonlarının standartlarını ve bütünlüğünü korumaya yönelik meşru ticari menfaati.

ExxonMobil'in, ExxonMobil grubu içinde mevcut olan merkezi fonksiyonel destekten yararlanmaya ve olası iş ortaklarıyla yapılan işlemlerin ExxonMobil ağları ve sistemleri aracılığıyla operasyonel hale getirilmesine yönelik menfaatleri.

 

Özel nitelikli kişisel veri söz konusu ise, veri sahibinin açık rızasına dayalı olarak.


Bu bilgileri doğrudan sizden topluyoruz.

Bu bilgileri durum tespiti yapan satıcılarla paylaşırız.

Erişim izinleri, kimlik doğrulama bilgileri, işletme iletişim bilgileri, oturum açma/sistem kimliği, ad, tercih edilen dil, unvan ve IP adresi.

Müşteri hesabı ve Site bilgi yönetimi amaçları için sizin Sitenin yetkili bir kullanıcısı olduğunuzu doğrulamak.

ExxonMobil’in Siteye sadece yetkili kullanıcıların girmesini sağlamak için kimliğinizi ve erişim izinlerinizi doğrulamakta meşru menfaati vardır.

Bu bilgileri otomatik olarak ve doğrudan sizden topluyoruz.

Bu bilgileri, destek amacıyla bize yardımcı olan sistem yönetimi tedarikçimizle paylaşabiliriz.

Bu bildiride belirtilen kişisel verilerin tümü, ilgili yasalar doğrultusunda anonimleştirilmesinin ardından.

Analitik ve istatistiksel amaçlar için.

ExxonMobil'in Sitenin amacına uygunluğunu sağlamak, işlevselliğini geliştirmek ve satın alma sürecimizi iyileştirmek için meşru ticari menfaati.

Bu bilgileri otomatik olarak ve doğrudan sizden topluyoruz.

Bu bilgileri, destek amacıyla bize yardımcı olan sistem yönetimi tedarikçimizle paylaşabiliriz.

5. ÇEREZLER VE HEDEFLİ REKLAM

Siteyi ziyaret ederken bilgisayarınıza yerleştirilen bilgiler

Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda sakladığımız pikseller, etiketler, web işaretleri ve Yerel Paylaşılan Nesneler (bazen “flash çerezler” olarak adlandırılır) gibi çerezler ve diğer yerel depolama teknolojileri veya dosyaları kullanırız. Bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklanan çerezler ve dosyalar, Siteyi kullanımınızı kişiselleştirmeyi kolaylaştırır ve her ziyaretinizde bilgilerinizi yeniden girmenize gerek kalmamasına yardımcı olur. Bu bilgileri bilgisayarınızdan silebilir veya engelleyebilirsiniz.  Flash çerezleri, cihazınızın tarayıcınız dışındaki kısımlarını kullanabilir, bu da onların kullanımını tarayıcı araçlarını ve ayarlarını kullanarak kontrol edemeyebileceğiniz anlamına gelir.  Flash çerezlerini yönetme hakkında daha fazla bilgi için lütfen Adobe Flash Player web sitesini ziyaret edin.  Not: Bir üçüncü taraf web sitesine yönlendirileceksiniz.

Çerezlerden nasıl vazgeçeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen buraya tıklayın (not: bir üçüncü taraf web sitesine yönlendirileceksiniz).

Sitemizin kullanımını izlemek ve site kullanım analitiği sağlamak için tedarikçilerden yararlanırız. Bu satıcılar, bu tür bilgileri, kendileriyle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak ticari amaçlarla kullanabilirler. 

Analitik kullanımı ve bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza yerleştirdiğimiz çerezler ve dosyalar ve bunların nasıl silineceği veya engellenebileceği hakkında daha fazla bilgi için ilgili Sitedeki Çerez Bildirisine başvurabilirsiniz. 

Gerekli kişisel verileri sağlamamayı seçerseniz, bazı ürün veya hizmetleri sağlayamayabileceğimizi hatırlatırız.

Hedefli reklamcılık ve sosyal medya sitelerini kullanımımız

Site aracılığıyla topladığımız bilgileri, çevrimiçi reklamlarımızı yönetmeye yardımcı olması için kullanabiliriz.  Örneğin, üçüncü taraf sosyal medya siteleri, haber siteleri ve (video) arama motorları gibi diğer web sitelerini ziyaret ettiğinizde size ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için reklamlar göstermek için Siteden toplanan bilgileri kullanabiliriz. Bu amaçla üçüncü taraf reklam teknolojisini kullanıyoruz. Üçüncü taraf reklam sunma teknolojisi ve bu uygulamadan nasıl çıkabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen YourOnlineChoices.Com adresini ziyaret edin.  Not: Bir üçüncü taraf web sitesine yönlendirileceksiniz.

Sitemiz ayrıca başkalarının web sitelerine bağlantılar sağlar.  Bunlar, Facebook, Twitter, YouTube ve diğer sosyal medyaya yönelik sosyal eklentileri içerebilir. Bu bağlantılar veya sosyal eklenti aracılığıyla tıklamayla ilgili belirli istatistiksel bilgiler almamız durumunda, bu tür istatistiksel bilgileri geçerli yasalara uygun olarak ele alacağız. Bu tür bağlantılara veya sosyal eklentilere tıklandığında, tarayıcınız ile ilgili web sitelerinin sunucuları arasında çevrimiçi bir bağlantı kurulacaktır ve bunun sonucunda bu web siteleri tarafından belirli kişisel veriler toplanabilir. ExxonMobil bu web sitelerinin mülkiyeti, kontrolü veya bakımını üstlenmez. Söz konusu diğer sitelerin gizlilik politikasını dikkatlice incelemenizi ve endişeleriniz veya sorularınız varsa işletmecisiyle iletişime geçmenizi öneririz. ExxonMobil, başkalarının kişisel verileri işleme biçiminden sorumlu değildir ve bu sitelerin içeriğinin gizlilik uygulamaları ve doğruluğu hakkında hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

Benzer şekilde, ExxonMobil, Sitemize bağlandığınız herhangi bir web sitesinin politika ve uygulamalarından sorumlu değildir. 

Site veya uygulamalara erişmek için kullandığınız farklı türlerdeki cihazlarda Siteyi kullanımınız ile diğer uygulamaları (örneğin mobil ödeme Uygulamamız) kullanımınız arasındaki bağlantıları analiz etmek ve uygulamalar arasındaki deneyiminizi iyileştirmek için Site aracılığıyla toplanan bilgileri kullanabiliriz. Bunu yaparken, Sitemizde bu Gizlilik Bildirisi ve Sitedeki çerez bildirisi uyarınca çerez dosyaları ve diğer depolama teknolojilerini kullanırız.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SATICILARA AÇIKLANMASI

Bizim adımıza bazı işlevleri yerine getirmeleri için diğer şirketler ve kişilerle sözleşme yaparız. Bu iş amaçlarını gerçekleştirmek için gereken kişisel verilere erişimleri vardır. 

Örneğin, ExxonMobil, ExxonMobil'in siparişleri yerine getirmesine ve teslimat yapmasına, posta ve e-posta göndermesine, müşteri listelerini yönetmesine, verileri analiz etmesine, pazarlama yardımı sağlamasına, web sitelerine ev sahipliği yapmasına, kartla ödeme almasına, müşteri hizmetleri sağlamasına ve geliştirmesine olanak sağlamak için kişisel verilerinizi satıcılarla paylaşabilir. Ayrıca, İnternet üzerinden iletişim kurmak ve size başka yollarla bilgi, ürün ve hizmet göndermek, kişisel verilerinizin üçüncü şahıslardan geçmesini veya üçüncü şahıslar tarafından işlenmesini zorunlu olarak içerir.

Bu hizmet sağlayıcılar, iş amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kişisel verilerinize erişebilir, ancak bunları başka amaçlar için kullanamazlar. 

Herhangi bir kişisel veriyi hizmet sağlayıcılarla paylaşılmadan önce, (1) kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edilmemesini; (2) kişisel verileri yalnızca belirtilen amaçlar için ve yalnızca ExxonMobil'den alınan talimatlara göre kullanmaları; (3) kişisel verileri yalnızca gerektiği kadar veya şirket çıkarlarını korumak amacıyla saklamalarını; ve (4) yeterli ve uygun güvenlik önlemlerinin alınmasını şart koşan yazılı sözleşmeler imzalarız.  

Bazı durumlarda, ExxonMobil kişisel verileri yetkili makamlar, hukuk danışmanları, Exxon, Mobil veya Esso markalı akaryakıt istasyonu operatörleri, ödeme ve sadakat kartı düzenleyicileri ve diğer sözleşmeli taraflar dahil olmak üzere satıcılara ifşa edecektir. Bu satıcılar kişisel verileri kendi adlarına ve örneğin yasaların gerektirmesi halinde, ExxonMobil'in haklarını savunmak amacıyla veya bireylerin şikayet ve taleplerini ele almak için işlerler. Bilgilerinizi varlıkların devri ile bağlantılı olarak veya başka bir şekilde bir birleşme veya devir işlemine dahil olmamız durumunda da paylaşabiliriz. Yalnızca geçerli yasaların izin verdiği durumlarda ve gerektiğinde sizin onayınızı da alarak kişisel verileri, ürünlerini ve hizmetlerini size pazarlamalarına izin vermek amacıyla ExxonMobil distribütörleri gibi satıcılara dağıtacağız. 

ExxonMobil, kişisel bilgileri üçüncü taraflara satmaz ve satmayacaktır. ExxonMobil, kullanıcı diğer web sitelerini ziyaret ettiğinde ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için reklamlar göstermek için üçüncü tarafların Sitelerimiz aracılığıyla (örneğin çerezler aracılığıyla) bilgi toplamasına izin verir. Yasaların gerektirdiği durumlarda, Sitelerimiz aracılığıyla bu tür bilgiler toplanmadan önce onayınızı alacağız. Üçüncü kişiler, bilgileri başka ürün ve hizmetlerin ilgi alanına dayalı reklamı için de kullanabilir. Reklamlar, kullanıcıların zaman içindeki ve farklı siteler, hizmetler ve cihazlar arasındaki çevrimiçi etkinliklerine dayanır ("ilgi alanına dayalı reklamcılık"). Çerez bildirilerimiz, ilgi alanına dayalı reklam için Site aracılığıyla hangi üçüncü tarafların bilgi topladığı hakkında bilgi sağlar. Bu üçüncü tarafların gizlilik politikasını incelemenizi öneririz. 

Ayrıca, yasa ve mevzuat karşısındaki yükümlülüklerimize uygun olarak durum tespiti ve diğer tarama faaliyetlerini gerçekleştirmek, herhangi bir hukuki riski ve/veya itibar riskini belirlememize ve bunlara karşı korumamıza yardımcı olan bilgileri sağlayan ileri sabıka taramalarını yürütmek için satıcının tarama araçlarını ve özellikle Thomson Reuters World Check ve Thomson Reuters Enhanced Due Diligence araçlarını (EDD), yasaların izin verdiği yerlerde bütünlük sağlamak için kullanırız.  

World-Check ve EDD dahilinde kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin Thomson Reuters gizlilik uygulamaları hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen World-Check Gizlilik Bildirisi ve Thomson Reuters Gizlilik Bildirisine başvurabilirsiniz. Bu bildiriler, bağımsız bir veri denetleyicisi olarak hareket eden Thomson Reuters'in gizlilik politikasını ve uygulamalarını yansıtmaktadır. Söz konusu diğer sitelerin gizlilik politikasını dikkatlice incelemenizi ve endişeleriniz veya sorularınız varsa işletmecisiyle iletişime geçmenizi öneririz.

7. KİŞİSEL VERİLERİN ULUSLARARASI AKTARIMLARI

7.1 Bağlı kuruluşlar arasındaki aktarımlar

Veri Denetçisi konumunda olan ExxonMobil bağlı kuruluşu, kişisel verileri diğer ExxonMobil bağlı kuruluşlarının kullanımına sunabilir ve kişisel verilerin bir kısmını veya tamamını yürürlükteki yasalara uygun olarak dünya çapında bulunan ExxonMobil sunucularına aktarabilir. 

Kişisel verilerin Türkiye'den Türkiye dışında bulunan alıcılara aktarımı kısıtlamalara tabidir. ExxonMobil, kişisel verilerin tüm ExxonMobil lokasyonlarında yeterli düzeyde koruma altında olması için adımlar atmıştır.

7.2 Üçüncü kişilere transferler

ExxonMobil, kişisel verileri aktarırken, alıcının kişisel verileri yeterince koruduğundan emin olmak için güvenlik önlemleri alır. Kişisel verilerin Türkiye'den Türkiye dışına aktarılmasıyla ilgili olarak, ExxonMobil, Türkiye dışındaki ExxonMobil bağlı kuruluşları tarafından sözleşmeli alıcıya sözleşmeye dayalı güvenceler uygular (ileriye aktarım olarak adlandırılır). İzin verilen ve kullanılabilen durumlarda bireyin rızası da alınacaktır.

8. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRULUĞU

ExxonMobil, topladığı kişisel verileri doğru ve eksiksiz tutmaya özen göstermektedir. ExxonMobil, kişisel verilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini sağlamak için kişilere güvenir. Kişisel verilerin sağlandığı bağlam (örneğin belirli bir ürün veya hizmet) da dahil olmak üzere, kişisel bilgileriniz değişirse lütfen ExxonMobil'i bilgilendirin. 

9. BİREYİN HAKLARI

KVKK, kişisel verilerinizle ilgili olarak size belirli haklar verir.

Türkiye'deki veri gizliliği yasalarına göre, yürürlükteki yasalar bireylere şu hakları vermektedir: kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileri hakkında bilgi talep etme; veri işlemenin amaçları ve kişisel verilerinin amaçlanan amaçlar için kullanılıp kullanılmadığı konusunda bilgilendirilme; Türkiye içinde ve dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; yanlış veya eksik kişisel verilerin düzeltilmesi; belirli koşullar altında kişisel verilerinin İşlenmesini kısıtlamak; verili koşullar ve özel durumlarına bağlı olarak İşleme operasyonlarına itiraz; veya kişisel verilerin toplanma amaçları için artık gerekli olmadığı durumlarda silinmesini sağlamak; ayrıca yukarıdakiler uyarınca yapılan işlemlerin (düzeltme, silme ve yok etme) ilgili kanun uyarınca kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek. 

Ayrıca Türkiye'deki veri güvenliği denetleme kurumuna şikayette bulunma hakkınız da vardır.

Bu hakları kullanmak üzere mevcut mekanizmalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen data.privacy.office@exxonmobil.com ile, sistemlerimizde kayıtlı e-posta yoluyla veya Bölüm 12'de belirtilen yöntemleri kullanarak iletişime geçin. 

Talebinizi işleme almamızı kolaylaştırmak için, ExxonMobil'e ilk başta kişisel verilerinizi ne koşullar altında sağladığınızı (örneğin belirli bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak) lütfen bize bildirin. Türk mevzuatına göre talebiniz, adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı (yabancılar için uyruk bilgilerini ve pasaport numaranızı), kimlik belgenizi ve talebinize yanıtımızın gönderileceği iletişim bilgilerini içermelidir.

Takip Etme Sinyalleri ve Benzer Mekanizmalar. Bazı mobil web tarayıcıları “beni takip etme” ["do-not-track"] sinyalleri iletir. Web tarayıcılarının bu özelliği nasıl bulundurduğu ettiği ve etkinleştirdiği konusundaki farklılıklar nedeniyle, kullanıcıların bu sinyallerin iletilmesini isteyip istemedikleri veya bunların farkında olup olmadıkları her zaman net değildir. Şu anda bu sinyallere yanıt olarak herhangi bir işlem yapmıyoruz.

10. OTOMATİK KARAR VERME

ExxonMobil, (i.) Birey ile ExxonMobil ve bağlı kuruluşları arasında bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifa edilmesi için gerekli olmadığı, (ii.) yasaların izin verdiği veya gerektirdiği veya (iii.) Bireyin açık rızasına dayalı olan durumlar dışında otomatik karar uygulamasına başvurmaz. 

Otomatik karar verme, kişisel verilerin yalnızca otomatik olarak (yani insan müdahalesi olmaksızın) İşlenmesine dayanan, bir Birey ile ilgili yasal sonuçlar doğuran veya Bireyi önemli ölçüde etkileyen kararları ifade eder. ExxonMobil, otomatik karar verme kullanıldığında Bireyin hak ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için uygun önlemleri uygulayacaktır.

11. KAYIT SAKLAMA

ExxonMobil, kişisel veriyi sadece toplanma amacını karşılamak, yasal haklarını kullanmak ve ilgili yasalara uyum sağlamak için gereken süre boyunca saklayacaktır.

12. SORU VE ŞİKAYETLER

ExxonMobil, kişisel verilerinizi bu Gizlilik Bildirisinde açıklandığı ve ilgili yasaların gerektirdiği şekilde korumayı taahhüt eder. Bu bildiri veya kişisel verilerinizi işlememiz hakkında herhangi bir sorunuz veya ek bilgi istekleriniz için yazışma adresimiz:

13. TANIMLANMIŞ TERİMLER

"Veri Denetçisi" terimi, kişisel verilerin İşlenmesinin amaçlarını ve araçlarını belirleyen gerçek veya tüzel kişi (ExxonMobil durumunda, ilgili ExxonMobil bağlı kuruluşu) anlamına gelir. 

ExxonMobil ve/veya ExxonMobil Bağlı Kuruluşu: (a) Exxon Mobil Corporation veya Exxon Mobil Corporation'ın herhangi bir ana şirketi, (b) Exxon Mobil Corporation’ın veya Exxon Mobil Corporation'ın herhangi bir ana şirketinin halihazırda veya ileride (1) sahibi olduğu; (2) hisselerinin yüzde ellisinden (%50) fazlasını doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ederek direktörlerini veya eşdeğer mevkideki kişileri atamaya hakkı olduğu şirket ve ortaklıklar ("Bağlı Kuruluş") ve (c) Exxon Mobil Corporation veya Exxon Mobil Corporation'ın herhangi bir ana şirketi ya da bir Bağlı Kuruluş’un faaliyetlerinin kontrolünü elinde bulundurduğu bir iş ortaklığı anlamına gelir.

"İşleme" terimi, kişisel veri üzerinde otomasyon yöntemleri kullanılarak veya kullanılmadan yapılan toplama, kayıt, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya tadilat, geri çağırma, inceleme, kullanma, açıklama, yayma veya başka türlü kullanılır hale getirme, uyumlaştırma veya birleştirme, kısıtlama, silme ve imha etme gibi işlemleri ifade eder.

14. BU GİZLİLİK BİLDİRİSİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bu Gizlilik Bildirisini herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır. Bu Gizlilik Bildirisinde önemli değişiklikler yaptığımızda, değişiklikleri bu sayfada yayınlayacağız ve Gizlilik Bildirisinin üst kısmındaki revizyon tarihini güncelleyeceğiz. Güncellemeler için Gizlilik Bildirimizi düzenli olarak incelemenizi öneririz.