Gedragscode inzake gegevensbescherming van ExxonMobil

Deze Gedragscode (“Code”) licht toe hoe Exxon Mobil Corporation, met maatschappelijke zetel te 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, VS, en haar Dochterondernemingen (samen “ExxonMobil”) persoonsgegevens zal behandelen en beschermen.

Bepalingen specifiek voor een land of een regio