Tietosuojaseloste

Tämä yleinen tietosuojaseloste astuu voimaan 18. syyskuuta, 2018.

Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää.

ExxonMobil arvostaa sitä, että olet kiinnostunut tästä Verkkosivustosta ja muista tähän liittyvistä tai linkitetyistä ExxonMobil-sivustoista (yhteisesti ”Sivusto”). Yksityisyydensuojasi on tärkeää, ja haluamme sinun ymmärtävän henkilötietojesi keräämisessä ja käsittelyssä noudattamamme käytännöt.

Tätä Tietosuojaselostetta voidaan täydentää muilla ExxonMobilin tietosuojailmoituksilla, jotka koskevat tiettyjen Henkilötietojen nimenomaista käyttöä tiettyjen Sivuston ominaisuuksien yhteydessä. Jos esimerkiksi tietyissä Sivuston ominaisuuksissa sinulta pyydetään lisätietoja, näiden lisätietojen käsittelytavoista saatetaan antaa ylimääräinen ilmoitus.

Tässä Tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Sveitsissä sijaitsevat ExxonMobil-tytäryhtiöt (yhteisesti ”ExxonMobil”) käsittelevät Sivuston vierailijoiden Henkilötietoja.

Käytämme tässä Tietosuojaselosteessa tiettyjä määritettyjä käsitteitä. Pyydämme sinua katsomaan Kohtaa 14, Määritelmät, jotta voisit ymmärtää määriteltyjen termien merkityksen.

1. HENKILÖTIETOJA REKISTERINPITÄJÄN OMINAISUUDESSA KERÄÄVÄN EXXONMOBIL-TYTÄRYHTIÖN IDENTITEETISTÄ

Sivuston kautta kerättyjen Henkilötietojen Rekisterinpitäjä on tai Rekisterinpitäjät ovat:

Suomessa toimivan ExxonMobilin soveltuviin toimintoihin liittyen:

 • ExxonMobil Finland OY AB
  Satamatie 10, 21100, Naantali, Finland

Edellä Henkilötietojen Rekisterinpitäjäksi nimetyt ExxonMobil-tytäryhtiöt voivat siirtää osan Henkilötiedoista tai kaikki Henkilötiedot, jotka on saatu Sivuston kautta, eri puolilla maailmaa sijaitseville ExxonMobil-tytäryhtiöille, jotka sijaitsevat ETA-alueen, Yhdistyneessä kuningaskunnassa  ja Sveitsin ulkopuolella kolmansissa maissa, joiden ei välttämättä katsota tarjoavan riittävää henkilötietojen suojauksen tasoa. Siirrot tapahtuvat alla esitetyn Kohdan 6 mukaisesti.

2. YKSILÖT, JOILLE TÄMÄ TIETOSUOJASELOSTE ON SUUNNATTU

Tämä Tietosuojaseloste on suunnattu tämän verkkosivuston vierailijoille, joiden Henkilötietoja edellä Kohdassa 1 nimetty Rekisterinpitäjä kerää tai nimetyt Rekisterinpitäjät keräävät.

Tässä Tietosuojaselosteessa on tietoa ExxonMobilin tietosuojakäytännöistä yleisesti, ja näin ollen se koskee suurta yleisöä, liiketoimintakumppaneitamme ja muita ulkoisia sidosryhmiä ETA-alueella, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Sveitsissä. Kuten Kohdassa 1 ilmoitetaan, tätä Tietosuojaselostetta voidaan täydentää muilla ExxonMobilin antamilla tietosuojailmoituksilla, jotka koskevat tiettyjä Henkilötietojen käyttötarkoituksia. 

Lapsia koskevat tiedot

Tällä Sivustolla voi olla lapsia erityisesti kiinnostavaa tietoa, mutta ExxonMobil ei pyri keräämään Sivuston kautta Henkilötietoja alle 17-vuotiailta tai alle 17-vuotiaista.

3. EXXONMOBILIN TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMINEN

ExxonMobil on sitoutunut keräämään ja käsittelemään Henkilötietoja lain mukaisella tavalla. 

ExxonMobil varmistaa, että se Käsittelee Henkilötietoja sovellettavan tietosuojalain sallimalla tavalla. ETA-maissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Sveitsissä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ExxonMobil arvioi, onko sillä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja sovellettavan lain mukainen peruste (oikeusperuste) Henkilötietojen käsittelylle ja mikä tämä peruste on. Tilanteesta riippuen ExxonMobil voi perustella Henkilötietojen Käsittelyä useilla erilaisilla oikeusperusteilla. Esimerkkejä näistä ovat

 • ExxonMobilin oikeutettu liiketoiminnallinen etu, joka edellyttää Henkilötietojen Käsittelyä, elleivät Yksilöiden edut tai perustavanlaatuiset oikeudet ja vapaudet sivuuta näitä ExxonMobilin etuja
 • Käsittely on tarpeellista sellaisen sopimuksen toteuttamiseksi, jonka osapuoli Yksilö on
 • Käsittely on tarpeellista ExxonMobilin lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi
 • Käsittely on tarpeellista Yksilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi
 • Yksilö on antanut suostumuksen Henkilötietojensa Käsittelyyn yhdessä tai useammassa määrätyssä tarkoituksessa. Jos Yksilö antaa ExxonMobilille suostumuksensa Henkilötietojen käsittelyyn, Yksilö voi perua antamansa suostumuksen milloin tahansa tulevaisuudessa.

Lisätietoja erityisistä tietojenkäsittelytoiminnoista, ilmoitetuista tarkoituksista ja asiaan liittyvien erityisten henkilötietoluokkien kuvauksesta saat alla olevasta taulukosta Kohdassa 4.

ExxonMobil antaa Yksilölle mahdollisuuden vastustaa henkilötietojensa käsittelyä ja harkitsee tällaisia vastalauseita huolellisesti lain näin edellyttäessä. Lisätietoja oikeuksistasi ExxonMobilin Henkilötietojen käsittelytapaan liittyen on Kohdassa 9. Voit myös ottaa yhteyttä ExxonMobilin tietosuojatoimistoon lähettämällä sähköpostia osoitteeseen data.privacy.office@exxonmobil.com.

4. HENKILÖTIETOJEN RYHMÄT JA TIETOJEN KERÄÄMISEN TARKOITUS

4.1 Sivuston vierailijoilta kerätyt Henkilötiedot

Tässä taulukossa kuvataan Sivuston vierailijoilta keräämiemme tietojen ryhmät, tarkoitukset, joissa keräämme tietoja, ja oikeusperusteet, jotka oikeuttavat kunkin käsittelytoimen.

Seuraamme myös muita vierailuasi koskevia tietoja, joita käytämme tilastollisiin tarkoituksiin. Niiden avulla pystymme suunnittelemaan ja hallinnoimaan sivustoa. Jos lisäksi muokkaat Sivustoa henkilökohtaisemmaksi, täytät tilauslomakkeen, osallistut kilpailuun, vastaat kyselyyn tai annat meille muuta tietoa, annat meille Henkilötietoja.

Käsittelyn tarkoitus

Käsitellyn oikeusperusteet

Henkilötietojen ryhmät

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

Sivuston kommunikaation mahdollistamiseksi vierailijan tietokoneen tai mobiililaitteen kanssa sivustolla käymisen aikana.

ExxonMobilin lailliset liiketoimet, joilla parannetaan verkkosivuston kautta tarjottavien sisältöjen asianmukaisuutta ja joiden avulla taataan palveluidemme laatu sivustolla käymisen aikana.

IP-osoite (Internet-operaattorin tietokoneellesi antama Internet-osoite), laitetyyppi, domain-tyyppi, selaintyyppi (esim. Firefox, Chrome tai Internet Explorer) sekä päivämäärä ja aika.

Ks. Kohta 12. Rekisterin säilyttäminen

Sivuston käyttäjäkokemuksesi parantaminen ja räätälöiminen.

ExxonMobilin lailliset liiketoimet, joilla parannetaan verkkosivuston kautta tarjottavien sisältöjen asianmukaisuutta ja joiden avulla taataan palveluidemme laatu sivustolla käymisen aikana.

Käyntikertojen määrä sivustolla; mitkä sivuston osat kävijät valitsivat, käyttäjän toimia analysoivat ja tarkkailevat toimenpiteet ja laitteen näytön koko. Yhteystiedot (nimet, osoitteet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot), sivuston räätälöiminen, täytetty tilauslomake, kilpailuihin osallistuminen, kyselypalaute ja muut meille antamasi tiedot.

Katso asiaankuuluvan sivuston evästelausunto.

Tarjota pyytämiäsi tuotteita ja palveluita ja pyytämiesi tuotteiden ja palveluiden laskuttaminen.

ExxonMobil käsittelee henkilötietoja päättääkseen, toteuttaakseen, suorittaakseen ja hallinnoidakseen kanssasi solmittuja sopimuksia tai tekemiäsi tilauksia.

Yhteystiedot (nimet, osoitteet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot), sivuston räätälöiminen, täytetty tilauslomake, kilpailuihin osallistuminen, kyselypalaute ja muut meille antamasi tiedot.

Ks. Kohta 12. Rekisterin säilyttäminen

Sivuston kautta lähetettyjen pyyntöjen ja palautteen hallinnoimiseksi.

Päättämällä toimittaa tietoa ExxonMobilille hyväksyt, että ExxonMobil käsittelee antamiasi henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja kaikkien asianomaisten henkilötietojen erityiskäyttöä koskevien ilmoitusten mukaisesti. Saatamme lähettää henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen pyynnön käsittelyä varten, kohdan 5 mukaisesti.

Yhteystiedot, pyyntösi/palautteesi sisältö ja muut antamasi henkilötiedot.
Ks. Kohta 12. Rekisterin säilyttäminen

Tarjota sinulle reitti palveluasemille.

Rekisteröitymällä reitityspalveluihin tämän sivuston kautta hyväksyt, että me saamme tarvittavat reititystiedot ja käsittelemme henkilötietojasi tätä tarkoitusta varten.
Jos et halua meidän käyttävän maantieteellisiä tietoja tätä tarkoitusta varten, voit kieltäytyä pyynnöstämme lukea maantieteellisiä tietojasi; tässä tapauksessa joitakin sivustomme palveluita ei voida toimittaa. Sallimalla maantieteellisten tietojesi käyttämisen hyväksyt, että me luovutamme nämä tiedot kolmansille osapuolille, jotka avustavat meitä sivuston palveluiden tuottamisessa.

Tietokoneesi tai mobiililaitteesi maantieteellinen sijainti.
Ks. Kohta 12. Rekisterin säilyttäminen

Parantaa mainos- ja markkinointitoimia, kertoa sinulle ExxonMobilista sekä niistä tuotteistamme ja palveluistamme, joiden uskomme kiinnostavan sinua, mukaan lukien esimerkiksi tuotteet ja palvelut, joita ehdotetaan sinulle tietokoneesi tai mobiililaitteesi maantieteellisiin tietoihin liittyvien säätietojen perusteella.

ExxonMobilin lailliset liiketoimet, joilla markkinoidaan ja esitellään sen tuotteita, palveluita, sisältöjä ja mainoksia.
Maantieteellisiä tietoja kerätään ainoastaan siinä tapauksessa, että olet antanut sille nimenomaisen suostumuksesi aiemmin.
Valitsemalla sivustolle rekisteröitymisen hyväksyt, että me pidämme sinut ajan tasalla ExxonMobilin lähettämällä viestinnällä, kuten uutisilla, hälytyksillä, RSS-syötteillä ja blogijulkaisuilla, ja että käsittelemme tätä tarkoitusta varten antamiasi henkilötietojasi.
Yhteystiedot; tietokoneesi tai mobiililaitteesi maantieteellinen sijainti.
Ks. Kohta 12. Rekisterin säilyttäminen

Analytics ja tilastollisiin tarkoituksiin, jotka auttavat meitä suunnittelemaan ja hallinnoimaan sivustoa ja parantamaan tuote- ja palveluvalikoimaamme.

ExxonMobilin lailliset liiketoimet, joilla parannetaan verkkosivuston kautta tarjottavien sisältöjen asianmukaisuutta, joiden avulla taataan palveluidemme laatu sivustolla käymisen aikana ja joiden avulla markkinoidaan ja parannetaan sen tuote- ja palveluvalikoimaa.

Käyntikertojen määrä sivustolla; mitkä sivuston osat kävijät valitsivat ja laitteen näytön koko.
Kaikki ne henkilökohtaiset tiedot, joihin tässä ilmoituksessa on viitattu, kunhan tiedot on asiaankuuluvasti pseudonymisoitu tai anonymisoitu sovellettavan lain vaatimusten mukaisesti.
Katso asiaankuuluvan sivuston evästelausunto.

Kun ExxonMobil käyttää oikeutettua etuaan Henkilötietojen Käsittelyn oikeusperusteena, ExxonMobil varmistaa, että sen oikeutetut liiketoiminnalliset edut, jotka oikeuttavat edellä olevassa taulukossa ilmoitetut tarkoitukset (yleensä kyseessä on ExxonMobilin tuotteiden tai palveluiden myynninedistämistä koskeva etu), eivät vaikuta oikeuksiisi ja vapauksiisi kohtuuttomalla ja haitallisella tavalla.

Jos ExxonMobil käyttää Yksilön suostumusta Henkilötietojen Käsittelyn oikeusperusteena, vierailijoilla on oikeus perua antamansa suostumus milloin tahansa. Vierailijat voivat perua antamansa suostumuksen lähettämällä siitä ilmoituksen osoitteeseen data.privacy.office@exxonmobil.com, niin ryhdymme toimiin Henkilötietojesi Käsittelyn lopettamiseksi niin pian kuin kohtuullisesti on mahdollista.

Sivustolla vieraillessasi tallennamme tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi evästeitä ja muita tiedostoja, joiden avulla keräämme yhteen tai useampaan edellä olevassa taulukossa lueteltuun ryhmään kuuluvia tietoja. Tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi tallennettavat evästeet ja tiedostot helpottavat Sivuston käyttökokemuksesi mukauttamista, ja niiden ansiosta vältyt syöttämästä tietojasi uudelleen aina sivustolla käydessäsi. Voit poistaa tai estää nämä tiedot tietokoneeltasi, jos niin haluat. Saat lisätietoja tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi asettamistamme evästeistä ja tiedostoista ja siitä, kuinka ne voi poistaa tai estää, tutustumalla asiaankuuluvan sivuston evästelausuntoon.

Huomaa, että osa palveluista ei ehkä ole käytettävissä, jos et anna niiden toimittamisen edellyttämiä Henkilötietoja.

4.2 Sivustojen vierailijoilta kerätyt Henkilötiedot kolmansien osapuolten sivustoille

Käytämme kolmansien osapuolten mainosteknologiaa mainosten tarjoamiseen, kun käyt sivustoilla, joilla mainostamme. Kun napsautat mainosta, tietokoneellesi tallennetaan ”eväste”. Näiden tietojen avulla hallitaan verkkomainontaamme. Jos haluat lisätietoa kolmansien osapuolten mainosteknologiasta, evästeistä ja niiden kieltämisestä, napsauta tätä (huomaa: sinut ohjataan kolmannen osapuolen verkkosivustolle).

Lisäksi tällä Sivustolla on linkkejä sivustoille, joita ExxonMobil ei omista, hallinnoi tai ylläpidä. Emme voi ottaa vastuuta näiden sivustojen käytännöistä ja toimintatavoista, joten emme anna lausuntoja tai takuita tällaisten sivustojen tietosuojakäytännöistä. Emme myöskään voi ottaa vastuuta sellaisten sivustojen käytännöistä ja toimintatavoista, joilla olevien linkkien kautta saavuit Sivustollemme. Suosittelemme, että luet muiden sivustojen tietosuojamenettelyt huolellisesti ja otat yhteyttä niiden ylläpitäjiin, jos sinulla on kommentteja tai kysyttävää.

5. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Käytämme muita yrityksiä ja henkilöitä suorittamaan toimia puolestamme. Niillä on pääsy Henkilötietoihin, joita ne tarvitsevat näiden toimien suorittamiseen, mutta ne eivät saa käyttää niitä muihin tarkoituksiin. Yhteydenpito internetin välityksellä ja tietojen, tuotteiden ja palveluiden lähettäminen muita tapoja käyttäen edellyttävät, että Henkilötietosi kulkevat kolmannen osapuolen kautta tai että kolmannet osapuolet käsittelevät niitä.

Sivuston hallinnointia ja sivuston kautta kerättäviä henkilötietoja varten ExxonMobil jakaa henkilötietojasi muille yrityksille ja yksilöille puolestamme suoritettavien toimintojen toteuttamista varten, mukaan lukien tilausten täyttäminen, toimitukset, postin lähettäminen, sähköpostin lähettäminen, toistuvien tietojen poistaminen asiakaslistoilta, tietojen analysointi, markkinointiavun antaminen, korttimaksujen käsittely ja asiakaspalvelun tarjoaminen. Niillä on pääsy Henkilötietoihisi, joita ne tarvitsevat näiden toimien suorittamiseen, mutta ne eivät saa käyttää niitä muihin tarkoituksiin.

Ennen kuin mitään henkilötietoja luovutetaan palveluntarjoajille, solmimme kirjallisen sopimuksen, joka vaatii heitä: (1) olemaan luovuttamatta henkilötietoja luvatta edelleen; (2) käyttämään henkilötietoja ainoastaan määriteltyihin tarkoituksiin ja ExxonMobililta saatujen ohjeiden mukaisesti; (3) säilyttämään henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen näiden tarkoitusperien saavuttamiseksi tai yrityksen etujen suojaamiseksi (esim. vanhentumisajan loppuun); ja (4) käyttämään riittäviä ja asianmukaisia turvatoimenpiteitä.

Joissakin olosuhteissa, esimerkiksi lain tai oikeudenkäynnin näin edellyttäessä tai ExxonMobilin oikeuksia puolustaakseen tai käsitelläkseen asianmukaisesti yksilöiden valituksia ja pyyntöjä, ExxonMobil joutuu luovuttamaan henkilötietoja muille kolmansille osapuolille, kuten toimivaltaisille viranomaisille, oikeudellisille neuvonantajille, Esso-merkkisten huoltoasemien hoitajille ja toimittajille, Esso-merkkisten huoltoasemilla hyväksyttyjen maksu- ja kanta-asiakaskorttien myöntäjille sekä muille liiketoimintakumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja omasta puolestaan.

Jos henkilötietoja jaetaan ETA-alueen, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Sveitsissä ulkopuolella sijaitsevalle kolmannelle osapuolelle tai ExxonMobil-tytäryhtiölle, katso Kohta 6 alla, tiedonsiirtoa koskevia ehtoja sovelletaan tämän kohdan vaatimusten lisäksi.

6. HENKILÖTIETOJEN KANSAINVÄLISET TIEDONSIIRROT

6.1 Tytäryhtiöiden väliset siirrot

Rekisterinpitäjänä toimiva ExxonMobilin tytäryhtiö voi siirtää jotkin tai kaikki henkilötiedot ympäri maailmaa sijaitseville ExxonMobilin palvelimille ja saattaa nämä henkilötiedot muiden ExxonMobilin tytäryhtiöiden käytettäviksi. Jotkin näistä tytäryhtiöistä sijaitsevat kolmansissa maissa, joiden ei voida katsoa tarjoavan henkilötiedoille riittävän tasoista suojausta sovellettavan lain mukaisesti.

Henkilötietojen siirtämiseen ETA-alueelta, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Sveitsissä ETA-alueen, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Sveitsissä ulkopuolella oleville vastaanottajille sovelletaan rajoituksia. ExxonMobil on ryhtynyt toimiin, jotta Henkilötiedot suojataan asianmukaisella tasolla kaikissa ExxonMobilin toimipaikoissa. Näitä toimia ovat ExxonMobil-tytäryhtiöiden tekemät Tytäryhtiöiden väliset sopimukset, jotka sisältävät EU-”Vakiolausekkeet”.

Euroopan komissio ja asianmukaiset eurooppalaiset viranomaiset ovat hyväksyneet EU-vakiolausekkeet todeten, että ne tarjoavat riittävän suojan siirrettäessä Henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolelle, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Sveitsin.

6.2 Siirrot kolmansille osapuolille

Kun henkilötietoja siirretään kolmansille osapuolille, ExxonMobil käyttää suojatoimia, joilla varmistetaan, että kolmas osapuoli tarjoaa riittävän suojauksen henkilötiedoille. Näihin turvatoimiin sisältyvät muun muassa: (1.) EU-vakiolausekkeet, (2.) sopimukselliset suojatoimet, joita sovelletaan kolmanteen osapuoleen siinä tapauksessa, että ETA-alueen, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Sveitsin ulkopuolella sijaitsevat ExxonMobil-tytäryhtiöt tekevät sopimuksen kolmannen osapuolen kanssa (niin sanotut siirrot edelleen, joita ExxonMobil-tytäryhtiöt tekevät ETA-alueen, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Sveitsin ulkopuolella), ja (3.) paikallisen lain tarjoamat suojatoimet, jotka ovat käytettävissä kolmannelle osapuolelle, jonka toimipaikka sijaitsee maassa, jonka EU:n komissio on katsonut adekvaatiksi.

Jos haluat lisätietoa tietyistä siirtomekanismeista, joita käytetään tytäryhtiöiden välisiin siirtoihin ja kolmansille osapuolille tehtäviin siirtoihin, mukaan lukien tietoa ja kopio ExxonMobilin toteuttamista olemassa olevista suojatoimista, joilla varmistetaan, että kaikkia Henkilötietoja käsitellään asianmukaisella tavalla kaikissa ExxonMobilin toimipaikoissa, lähetä sähköpostia osoitteeseen data.privacy.office@exxonmobil.com.

7. HENKILÖTIETOJEN TÄSMÄLLISYYS

ExxonMobil pyrkii pitämään keräämänsä Henkilötiedot täsmällisinä, täydellisinä ja ajantasaisina huomioimalla tarkoitukset, joita varten ne kerättiin ja joita varten niitä käytetään. ExxonMobil luottaa siihen, että rekisteröidyt ylläpitävät henkilötietojen täsmällisyyttä ja täydellisyyttä, ja näin ollen sinun tulisi ilmoittaa ExxonMobilille, jos tietosi muuttuvat, mukaan lukien tilanteen, jossa henkilötietosi alun perin annettiin, esim. tietyn tuotteen tai palvelun mainoskampanjan yhteydessä.

8. TIETOTURVA JA LUOTTAMUKSELLISUUS

ExxonMobil pitää yllä asianmukaisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimia, jotka on suunniteltu suojaamaan Henkilötietoja vahingossa tai laittomasti tapahtuvaa tuhoamista, vahingossa tapahtuvaa katoamista, muuttamista, oikeudetonta paljastamista tai pääsyä, käyttöä sekä kaikkea muuta hallussamme olevien henkilötietojen laitonta käsittelyä vastaan.

9. OIKEUS HENKILÖTIETOJEN SAANTIIN, OIKAISUUN JA POISTAMISEEN, TIETOJEN SIIRTÄMISEEN SEKÄ HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN JA VASTUSTAMISEEN

Sovellettava laki saattaa antaa sinulle oikeuden tietää, kuinka ExxonMobil käsittelee henkilötietojasi ja käyttää ExxonMobilin hallussa olevia henkilötietojasi. Tällaiset oikeudet perustuvat ETA-alueella, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Sveitsin voimassa oleviin tietosuojalakeihin. Lisäksi sinulla on ETA-alueella, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Sveitsin myös oikeus epätäsmällisten tai epätäydellisten henkilötietojesi oikaisuun, henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen tietyissä olosuhteissa, käsittelytoimien vastustamiseen olosuhteet huomioiden ja omaan tilanteeseesi liittyvistä syistä tai henkilötietojesi poistamiseen, jos tiedot eivät enää ole tarpeen niissä alkuperäisissä tarkoituksissa, joissa ne on alun perin kerätty, sovellettavan lain mukaisesti.

Sinulla on myös joissakin olosuhteissa oikeus pyytää henkilötietojesi siirrettävyyttä, mikä antaa sinulle mahdollisuuden hankkia ja käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiisi eri palveluihin ilman että tietojen käytettävyys kärsii.

Jos haluat lisätietoja mekanismista, jonka avulla edellä kuvattuja oikeuksia voi toteuttaa, lähetä sähköpostia osoitteeseen data.privacy.office@exxonmobil.com.

Meidän on helpompi toteuttaa pyyntösi, jos kerrot, missä yhteydessä alun perin annoit Henkilötietosi ExxonMobilille. Asiayhteys on voinut olla esimerkiksi kampanja tai tietty tuote tai palvelu.

10. ARKALUONTOISTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Tiettyjä Henkilötietojen ryhmiä pidetään arkaluontoisina tietosuojalakien nojalla, joten niihin sovelletaan näin ollen tiukempaa suojauksen ja tietosuojan tasoa. Tietosuojalaissa seuraavia Henkilötietojen ryhmiä pidetään arkaluontoisina: (1) rotu tai etninen alkuperä, (2) poliittiset mielipiteet, (3) uskonnollinen ja filosofinen vakaumus, (4) jäsenyys ammattiliitossa, (5) seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntaus, (6) fyysisen terveyden tai mielenterveyden tila ja (7) geneettiset ja biometriset tiedot, jos niiden tarkoituksena on määrittää luonnollinen henkilö yksilötasolla.

Pyydämme, että et anna ExxonMobilille edellä kuvattujen kaltaisia arkaluontoisia tietoja missään olosuhteissa. Jos kuitenkin annat tällaista tietoa, ExxonMobil hyväksyy nimenomaisen suostumuksesi siihen, että ExxonMobil käyttää näitä tietoja tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti tai tavoilla, jotka kuvataan paikassa, jossa tällaiset tiedot luovutetaan.

11. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

ExxonMobil ei käytä automaattista päätöksentekoa, paitsi jos (i.) se on tarpeen Yksilön ja ExxonMobilin ja sen tytäryhtiöiden välisen sopimuksen tekemiseksi tai toteuttamiseksi, (ii.) laki sallii sen tai edellyttää sitä, tai (iii.) se perustuu Yksilön nimenomaiseen suostumukseen.

Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa päätöstä, joka merkittävästi vaikuttaa Yksilöön tai jolla on Yksilöön vaikuttavia oikeusvaikutuksia ja joka perustuu pelkästään henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn (eli luonnollinen henkilö ei osallistu päätöksentekoprosessiin lainkaan) arvioitaessa tiettyjä Yksilöön liittyviä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Lisäksi ExxonMobil toteuttaa sopivia toimia suojatakseen Yksilön oikeuksia, vapauksia ja oikeutettuja etuja.

12. REKISTERIN SÄILYTTÄMINEN

ExxonMobil säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen saavuttaakseen ne tarkoitusperät, joita varten tiedot kerättiin tai varmistuakseen sovellettavan lain noudattamisesta tai suojellakseen yhtiön oikeutettuja etuja (esim. vanhenemisaikasäädös). 

13. KYSYMYKSET JA VALITUKSET

ExxonMobil sitoutuu suojaamaan Henkilötietosi tässä Tietosuojaselosteessa kuvatulla ja sovellettavien kansallisten lakien edellyttämällä tavalla. Jos sinulla on kysyttävää tästä ilmoituksesta tai ExxonMobilin tavasta käsitellä Henkilötietojasi tai jos haluat pyytää lisätietoa ExxonMobilin hallussa olevista Henkilötiedoistasi tai kuulla Henkilötietojasi koskevista oikeuksistasi ja käyttää näitä oikeuksiasi, ota yhteyttä

 • Data Privacy Office 
  c/o ExxonMobil Hungary Limited Liability Company
  Registered seat: H-1134 Budapest, Dózsa György út 61-63
  Budapest
  H-1134
  Unkari
 • Data.privacy.office@exxonmobil.com
 • Tietosuojavirkailija Kohdassa 1 ilmoitetuissa maissa

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus maasi tietosuojavaltuutetulle.

14. MÄÄRITETYT KÄSITTEET

Käsite ”Rekisterinpitäjä” tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä (ExxonMobilin tapauksessa asianmukaista ExxonMobil-tytäryhtiötä), joka määrittelee Henkilötietojen Käsittelyn tarkoituksen ja keinot.

”ExxonMobil” ja/tai ”ExxonMobil-tytäryhtiö” tarkoittavat (a) Exxon Mobil Corporationia tai mitä tahansa Exxon Mobil Corporationin emoyhtiötä, (b) mitä tahansa yhtiötä tai henkilöyhtiötä, jonka Exxon Mobil Corporation tai mikä tahansa Exxon Mobil Corporationin emoyhtiö (1) omistaa tai (2) hallinnoi yli viidenkymmenen prosentin (50 %) omistusosuudella, mikä oikeuttaa sen äänestämään tai nimeämään yhtiön tai henkilöyhtiön johtajia tai toiminnallisia vastineita (”Tytäryhtiö”) nyt tai tästä eteenpäin suorasti tai epäsuorasti, ja (c) kaikkia yhteisyrityksiä, joiden päivittäisestä toiminnallisesta ohjauksesta Exxon Mobil Corporation, mikä tahansa Exxon Mobil Corporationin emoyhtiö tai Tytäryhtiö vastaa.

Sanoilla ”Käsitellä” tai ”Käsittely” eri muodoissaan tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

Sanalla ”Henkilötiedot” tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (”Rekisteröity” tai ”Yksilö”) liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

15. TÄMÄN TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta milloin tahansa ilman ilmoitusta. Kun teemme olennaisia muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen, lähetämme ilmoituksen muutoksista tälle sivulle ja päivitämme version päivämäärän Tietosuojaselosteen yläreunaan. Suosittelemme, että tarkistat säännöllisesti, onko tietosuojaselostetta päivitetty.