KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ

ExxonMobil Corporation (ABD) ve Mobil Oil Türk A.Ş. dahil iştirak şirketleri, (“ExxonMobil”) bu Web Sitesine ve diğer ilgili ya da link bağlantılı ExxonMobil sitelerine (Site) göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder. Kişisel verileriniz ve bunlara ilişkin haklarınız bizim için önemli bir unsurdur ve Sitemize gelen ziyaretçilerimizden topladığımız kişisel verilerin neler olduğu, bu verilerin nasıl toplandığı ve bu verilerden ne şekilde yararlandığımız hususunda sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuat uyarınca aydınlatmak istiyoruz.

 1. Veri Toplama Yöntemi ve Sebebi
 2. Siteyi ziyaretiniz sırasında bir sipariş formu doldurmanız, bir yarışmaya katılmanız ya da başka birtakım bilgileri vermeniz, eğitim etkinliklerinin katılımcıları olarak kurs değerlendirmeleri, beceri ve yetkinlikler hakkında bireysel değerlendirmelerinizi paylaşmanız durumlarında bize kişisel verilerinizi vermiş olursunuz. Ayrıca, siz Sitemize göz gezdirirken ya da kullanırken bilgisayarınıza (yaygın tabiriyle “cookie” ya da “çerez” olarak bilinen) bazı bilgileri yükleyebiliriz.

  Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yöntemlerle, aşağıdaki amaçlara yönelik olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz; açık rızanızın bulunması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, taraf olduğunuz bir sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması, şirketimizin hukuki bir yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması veya şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi çeşitli hukuki sebeplerle işlenebilmektedir.

 3. Amaç
 4. Kişisel verileriniz size ürün ve servis sağlamada, talep ettiğiniz ürün ve hizmetlere karşılık sizi faturalandırmamızda, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz ürün ve hizmetleri size tanıtma ve pazarlamada ya da sizinle başka amaçlarla iletişim kurmamızda, eğitim yönetimi ve eğitim olanakları sağlamak için, eğitim etkinliklerini belirlemek ve iyileştirmek amacıyla, siparişlerin yürütülmesi, teslimatlar, mektup postalanması ve e-posta gönderimi, müşteri listelerindeki bilgi tekrarlarının giderilmesi, veri analizi, pazarlama desteği sağlama, hizmet sağlama amaçlarıyla olduğu gibi ExxonMobil’in kanuni yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının yerine getirilmesi ve haklarının kullanılması amaçlarıyla işlenebilmektedir.

  Çerezler aracılığıyla yüklenen bilgiler ise Siteyi ziyaretinizi özelleştirmek ve Siteyi her ziyaretinizde kişisel bilgilerinizi yeniden girmek zorunda kalmamanız amacıyla işlenmektedir. İstediğiniz takdirde bu bilgileri bilgisayarınızdan silebilir ya da bloke edebilirsiniz.

 5. Üçüncü Kişilere Aktarım
 6. İnternet aracılığıyla yapılan haberleşmeler ve size başka yollarla bilgi, ürün ve servis iletimi sürecinde kişisel verilerinizin üçüncü kişilerin elinden geçmesi ya da işleme konulması bir zorunluluk haline gelmektedir, ancak ExxonMobil, ürünlerini ve servislerini size pazarlayabilmeleri için üçüncü kişilere kişisel verilerinizi dağıtmamakta ya da satmamaktadır.

  Bazı Şirket işlerimizin bizim adımıza yürütülmesi için ExxonMobil bağlı şirketi yahut hizmet sağlayıcısı olan kimi başka şirket ve kişilerle çalışmaktayız. Bunun örnekleri arasında; siparişlerin yürütülmesi, teslimatlar, mektup postalanması ve e-posta gönderimi, müşteri listelerindeki bilgi tekrarlarının giderilmesi, veri analizi, pazarlama desteği sağlama, kredi kartı ödemelerinin işleme konulması ve müşteriye hizmet sağlama sıralanabilir. Bu kişi ve kurumlar söz konusu işlevleri yürütmek için gerekli kişisel verilere erişim imkanına sahiptir, ancak bu bilgileri başka amaçlarla kullanamazlar.

  ExxonMobil tarafından toplanan kişisel veriler, şirketin tüm dünyada bulunan çeşitli bölümleri ve bağlı şirketleri arasında (örneğin Avrupa Ekonomik İşbirliği Bölgesi (EEA) dahilindeki ülkelerden EEA dışındaki ülkelere) gidip gelebilmektedir.

 7. Haklarınız
 8. ExxonMobil’e başvurarak kullanabileceğiniz aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız:

  • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
  • işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • işlenme amacını ve bu amaca uygun işlenip işlenmediğini öğrenme
  • kişisel verilerinizin yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme
  • kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
  • Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu’nun  7.  maddesinde  yer  alan  şartlar  çerçevesinde  kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini isteme
  • yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme
  • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize ortaya çıkan sonuca itiraz etme
  • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi dolayısıyla zarar uğramanız halinde bu zararı talep etme

Siteyi kullanımınıza ve kullanımınız esnasında toplanan kişisel verileriniz dahil bilgilere ve bunların kullanımına ilişkin daha detaylı bilgilere ve açıklamalara buradan ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu:

Mobil Oil Türk A.Ş.