PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto Obecné prohlášení o ochraně osobních údajů nabývá účinnosti dnem 12. listopadu 2019.

Naposledy aktualizováno 12.11. 2019.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá.

 Ochranu vašeho soukromí pokládáme za velmi důležitou a chceme proto, abyste byli obeznámeni s postupy, které používáme při shromažďování vašich osobních údajů a nakládání s nimi. 
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak zpracováváme osobní údaje, které od vás získáváme:

  • prostřednictvím těchto stránek (Contracting and Materials Contract Lifecycle Management Platform) a souvisejících webů, systémů a aplikací, které odkazují na toto Prohlášení. Tyto stránky, aplikace a systémy jsou společně označeny pojmem „web“. 

ExxonMobil poskytuje dodatečná prohlášení o ochraně osobních údajů pro konkrétní použití určitých osobních údajů.  Příslušné přidružené subjekty společnosti ExxonMobil budou zpracovávat osobní údaje v souladu s prohlášeními o ochraně osobních údajů, která pro toto konkrétní použití údajů poskytují. Jestliže se na vás tato prohlášení vztahují, doporučujeme si je pečlivě přečíst. 

V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů používáme určité definované pojmy. Výklad významu těchto pojmů naleznete v článku 13, „Definované pojmy“.