Adatvédelmi Nyilatkozat

Jelen Általános Adatvédelmi Nyilatkozat 2019. január 14-től érvényes.

Az Ön személyes adatainak védelme fontos számunkra.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a leendő és a meglévő szállítóktól (beszállítóitól) az ExxonMobil beszerzési tevékenységeivel összefüggésben kapott személyes adatok ExxonMobil általi feldolgozását írja le. A beszerzési tevékenységek magukban foglalják az ajánlatok és árfolyamok kezelését és értékelését, a szerződés adminisztrációt és a beszállítók irányítását. 

Az ExxonMobil összegyűjti az információkat a SMART által GEP oldalon, amely a globális közbeszerzési platformként szolgál az ExxonMobil beszerzési tevékenységekre, és más formákban, rendszereken, webhelyeken és alkalmazásokban, amelyek erre az adatvédelmi Nyilatkozra hivatkoznak (együttesen "Webhely").

Az Ön magánszférájának védelme fontos számunkra, és szeretnénk, ha a személyes adatok gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos gyakorlatunkat megismerné. 

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az ExxonMobil részéről kiegészülhet olyan további tájékoztatókkal, amelyek bizonyos személyes adatoknak a Honlap adott funkcióban való egyedi felhasználásáról szólnak. Például, ha a Honlap valamely funkciója további információkat kér Öntől, ezekre vonatkozóan kiegészitést teszünk közzé, amelyben felvilágosítjuk Önt arról, miként kezeljük az újonnan megadott személyes adatokat. 

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok feldolgozását írja le az Európai gazdasági térség (EGT) tagállamaiban, az Egyesült Királyságban, illetve Svájcban létrehozott ExxonMobil leányvállalatok (együttesen "ExxonMobil") közbeszerzési tevékenységekre. 

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott kifejezéseket használunk, amelyek  jelentését a 14. rész, Kifejezések meghatározásai cim alatt találja.

1. A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉT ADATKEZELŐKÉNT VÉGZŐ EXXONMOBIL LEÁNYVÁLLALAT AZONOSÍTÁSA  

Az adatkezelő (k) az összegyűjtött személyes adatok tekintetében a személyes adatot gyüjtő ExxonMobil leányvállalat, amely az EGT-ben, az Egyesült Királyságban vagy Svájcban bejegyzett.További információért kérjük forduljon a Data Privavy Officehoz.

A fent azonosított ExxonMobil leányvállalatok a személyes adatok Adatkezelőjének, az átvett személyes adatok egészét vagy némelyikét továbbithatja az EGT-n, az Egyesült Királyságból és Svájcon kívül található ExxonMobil leányvállalatok részére, amelyek olyan harmadik országok is lehetnek, kik nem tekinthetők megfelelő szintű védelmet biztosítanak a személyes adatoknak. A továbbítások az alább található 6. résznek megfelelő garanciák alapján  történnek. 

Az alább felsorolt célokból, illetve a szükséges ismeret elve alapján az Ön személyes adatai hozzáférhetők lesznek az ExxonMobil beszerzés személyzet és egyéb személyzetalkalmazottai számára ahol az ExxonMobil a tevékenységét folytatja. Lásd az 5. és 6. szakaszt további információkért ezen adattovábbításokról. 

2. A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT CÍMZETTJEI KÖZÉ TARTOZÓ MAGÁNSZEMÉLYEK

Ennek az adatvédelmi nyilatkozatnak a címzettjei az ExxonMobil beszállítói (beleértve az alvállalkozóikat is) és képviselőik, akiknek személyes adatait az Adatkezelő kezeli.

3. AZ EXXONMOBIL ADATVÉDELMI JOGSZABÁLYI MEGFELELŐSÉGE

Az ExxonMobil elkötelezett a személyes adatok jogszerű gyűjtése és felhasználása iránt. 

Az ExxonMobil biztosítja, hogy amennyiben személyes adatokat kezel, úgy az adatkezelés az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történjen. Az EEA, az Egyesült Királyság és Svájc tekintetében ez azt jelenti, hogy az ExxonMobil megfelelaz EU általános adatvédelmi rendeletének és az alkalmazandó jognak a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan  A helyzettől függően, az ExxonMobil különböző jogalapokon kezelheti a személyes adatokat, amelyek az alábbiak:

 • A személyes adatok kezelése az ExxonMobil jogos üzleti érdeke, kivéve, ha a Magánszemély érdekei vagy alapvető jogai és szabadságjogai ezeket az érdekeket felülírják, és/vagy 
 • Az Adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Magánszemély félként szerepel, és/vagy
 • Az Adatkezelés olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amelynek az ExxonMobil az alanya, és/vagy
 • Az Adatkezelés a Magánszemély létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges, és/vagy
 • A Magánszemély hozzájárult egy vagy több specifikus cél érdekében személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben az ExxonMobil a Magánszemélytől a hozzájárulást a személyes adatok kezeléséhez megszerzi, a hozzájárulás a jövőre nézve bármikor visszavonható. 

Kérjük, feltétlenül tekintse át a 4. részben található táblázatot, melyben megtalálja az egyes adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatos további információkat, a célok és az érintett személyes adatok konkrét kategóriáinak ismertetését. 

Az ExxonMobil lehetőséget biztosít a Magánszemélyek számára, hogy tiltakozzanak személyes adataik kezelése ellen, és az ilyen tiltakozásokat kellő gondossággal veszi figyelembe, amennyiben ezt jogszabály előírja. További információért arra vonatkozó jogaival kapcsolatban, ahogyan az ExxonMobil az Ön személyes adatait kezeli, kérjük, olvassa el a 9. részt, és/vagy vegye fel a kapcsolatot az ExxonMobil Adatvédelmi Osztályával a data.privacy.office@exxonmobil.com e-mail-címen.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI ÉS AZ ADATGYŰJTÉSI CÉLOK

Ebben a táblázatban leírjuk azokat a személyes adat kategoriákat t, amelyeket a beszerzési tevékenységekkel kapcsolatban gyűjtünk,  milyen célra használjuk fel az információkat  megjelölve a jogalapot, amely minden egyes adatfeldolgozási műveletet. 

Az Adatkezelés célja Az Adatkezelés jogalapja A személyes adatok kategóriái 
Az elektronikus úton benyújtott ajánlatokra vonatkozóan, az Ön által hitelesített felhasználóként történő azonosításhoz és a beszerzési platformhoz való hozzáféréshez szükséges adatok. Az Adatkezelés szerződéses követelmény az ExxonMobillal megkötött beszerzési szerződés értelmében, és/vagy az Adatkezelés feltétele a beszerzési szerződés megkötésének az ExxonMobillal.

Az ExxonMobil jogos üzleti érdeke, hogy ellenőrizze az Ön személyazonosságát és a Honlaphoz való hozzáférési engedélyét.

Az ExxonMobil jogos üzleti érdeke, hogy hatékonyan működjön és menedzselhesse az Ön és az ExxonMobil és/vagy ExxonMobil leányvállalatok közötti kereskedelmi kapcsolatot azáltal, hogy megkönnyíti és felgyorsítja a fizetési folyamatot.
Hozzáférési engedélyek, a szállító banki adatai, bejelentkezés/rendszer azonosítója, felhasználói név (Utónév és vezetéknév), a rendszer tevékenységi naplója, a szállító elérhetőségi adatai (beleértve a közbeszerzési eljárásban részt vevő munkatársak üzleti kapcsolattartási adatait).
Ajánlati értékelés, a megállapodás adminisztrációja, a dokumentum adattár és a beszállítói menedzsment. Az adatfeldolgozás (i) az ajánlatok értékeléséhez szükséges; (ii) referenciák beszerzése; (iii) bármely összeférhetetlenség ellenőrzése; (iv) az ExxonMobil lehetővé tétele az esetlegesen odaítélhető szerződések igazgatására és irányítására; v. a megállapodás szerinti teljesítmény ellenőrzése, (vi) az alkalmazandó jognak megfelelően, és (vii) az ExxonMobil törvényes jogainak megőrzése és védelme. A szerződés teljesítése során és/vagy a közbeszerzési eljárásokban részt vevő egyénekkel kapcsolatos minden személyes adat beszállító vagy alvállalkozó lehet.

Az információk a következőket tartalmazzák: kép, név és vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail cím, aláírás, tudományos és szakmai képzés, képesítések és akkreditációk, munkatapasztalat, oktatás és szakmai testületek tagsága, (CVs), az alátámasztó okmányként benyújtott különböző dokumentumok másolata vagy az ExxonMobil által előre meghatározott formák. A szállítói besorolás állapota, a szállítói teljesítményscorecardok és a szállítói ajánlatértékelések.
A szállítók és a harmadik felek átvilágítása céljából kezelt adatok. Annak szükségessége, hogy az ExxonMobil megfeleljen a rá vonatkozó jogi kötelezettségeknek, különösképp a korrupcióellenes törvényeknek, kereskedelmi korlátozásoknak, import/export szabályozásoknak, és a pénzmosás elleni törvényeknek.

Az ExxonMobil jogos érdeke, hogy értékelje és minimálisra csökkentse a lehetséges jogi és üzleti kockázatokat, amelyeknek az ExxonMobil esetleg ki lehet téve bizonyos törvényeknek, mint például az USA külföldi korrupt gyakorlatokról szóló törvény és más megvesztegetés elleni törvények, kereskedelmi szankciók, import/export ellenőrzések, és pénzmosás elleni jogszabályok, a szállítóval vagy társult harmadik féllel való kereskedelmi kapcsolat eredményeként.

Az ExxonMobil jogos érdeke, hogy fenntartsa az általa végzett műveletek normáit és az adatok integritását annak érdekében, hogy biztosítsa az etikai politikájának betartását, és védje a hírnévvel szembeni károkat.

Az ExxonMobil jogos érdeke, hogy központosított, funkcionális támogatást és gondnokság alá kerüljön az ExxonMobil csoporton belül, és hogy biztosítható legyen, hogy a leendő üzleti partnerekkel folytatott ügyletek az ExxonMobil hálózaton keresztül működhetnek, és Rendszerek.

A harmadik felekkel kapcsolatos információk alapján Ön megerősíti, hogy megkapta a személy (ek) engedélyét, hogy a személyes adatokat az adatvédelmi nyilatkozattal összhangban az ExxonMobil rendelkezésére bocsáthatja.
Név és üzleti elérhetőségek, pozíciók, fő üzletsorok és az üzletmenet minden sorában az üzleti tevékenység helye, az állampolgárság, a lakóhely országa, a részvényesek és a tulajdonosi érdekek, a kormányzati tisztviselők és nemzetközi szervezetek, a kormányzati tisztségviselő álláspontja részletei, hogy az egyén a kereskedelmi szankciókra vonatkozó szabályok hatálya alá tartozik-e, az egyes nyomozásokra vonatkozó részletek vagy a bűncselekmények vonatkozó törvények és egyéb információk alapján (i) nyilvánosan hozzáférhető forrásokból, és/vagy (ii) a szolgáltató által szolgáltatott információkról például az ExxonMobil leendő üzleti társult kérdőív (PBAQ) és/vagy (iii) a kapott információk a Thomson Reuters World-check, illetve más eszközök vagy szolgáltatók.
A statisztikai célokra, hogy segítsen tervezés és adminisztrálni a honlapot, és javítsuk beszerzési folyamat. Az ExxonMobil jogos üzleti érdeke, hogy javítsa a honlap működését és javítsa beszerzési folyamatainkat. Látogatások száma az oldalon; a webhely látogatói az ebben a közleményben említett bármely más személyes adatot, feltéve, hogy az információ az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően álnevesitett vagy anonimizált.

Amikor az ExxonMobil a személyes adatok feldolgozása alapjául szolgáló jogos érdekeire támaszkodik, az ExxonMobil biztosítja azt, hogy a fenti táblázatban szereplő célok elérésére vonatkozó jogos üzleti érdekei ne aránytalanul és kedvezőtlenül befolyásolják a  érintett adatvédelmi jogait és szabadságait. 

Ha az adatfeldolgozás  az érintett beleegyezésén alapul, , az egyén bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve. Azok a természetes személyek akik hozzájárulásukat szeretnék visszavonni az alábbi e-mail elérhetőségen tehetik ezt meg: data.privacy.office@exxonmobil.com.

Ne feledje, hogy egyes szolgáltatások vagy beszerzési tevékenységek nem érhetők el, ha nem adja meg az azonositáshoz szükséges személyes adatokat.

A SMART vagy más online oldalakon, rendszereken és alkalmazáson keresztül benyújtott ajánlatok esetén, a Honlapon tett látogatás alkalmával sütiket és egyéb fájlokat használunk, amelyeket az Ön számítógépén vagy a mobilkészülékén tárolunk, annak érdekében, hogy a fenti táblázatban felsoroltak közül egy adott, vagy több különféle kategóriába tartozó információkat gyűjtsünk. Az Ön számítógépén vagy mobilkészülékén tárolt sütik és fájlok megkönnyítik a Honlap használatának testreszabását, és segítenek elkerülni azt, hogy Önnek minden alkalommal újra meg kelljen adnia az adatait, amikor a Honlapot meglátogatja. Ezeket az információkat törölheti vagy blokkolhatja számítógépén, ha szeretné. Az Ön számítógépén vagy mobilkészülékén elhelyezett sütikre és fájlokra vonatkozó további információk, valamint az azok törlésének vagy blokkolásának módjáról szóló leírás a Honlap Süti Nyilatkozatában található. 

5. SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁFÉRHETŐVÉ TÉTELE HARMADIK FELEK SZÁMÁRA

Más gazdasági társaságokat és személyeket is igénybe veszünk, hogy feladatokat nevünkben eljárva lássanak el. Ezek a személyes adatokhoz a feladataik ellátásához szükséges mértékben hozzáférnek, de más célokra nem használhatják fel azokat. Az Interneten folytatott kommunikáció és információknak, termékeknek, szolgáltatásoknak az Ön részére más módon való eljuttatása szükségszerűen maguk után vonják, hogy az Ön személyes adatai harmadik személyeken haladjanak keresztül, vagy azokat harmadik felek kezeljék.

A webhely és a webhelyen keresztül gyűjtött személyes adatok adminisztrációja céljából az Ön személyes adatait olyan informatikai szolgáltatók (pl. GEP) dolgozhatják fel, amelyek a honlapot az ExxonMobil megbízásából üzemeltetik. 

Mielőtt bármilyen személyes adatot megosztunk a szerződött adatfeldolgozóinkkal  olyan írásbeli megállapodást kötünk, amely megtiltja: (1) a személyes adatok jogosulatlan közzétételét Kötelezi őket, hogy  a személyes adatokat kizárólag a szerződésben meghatározott célokra használhatják fel, és csak az ExxonMobil-től kapott utasításoknak megfelelően; (3) a személyes adatok csak addig őrizhetik meg, ameddig az szükséges e célok teljesítéséhez vagy a társasági érdekek védelméhez (pl követelés elévülés ideje); (4) jogi elvárásoknak megfelelő szervezési és  adat biztonsági intézkedések meghozataléra.

Bizonyos körülmények között az Exxonmobilnak fel kell fednie a személyes adatokat harmadik feleknek, beleértve az illetékes hatóságokat, jogi tanácsadót és más üzleti partnereket is, akik a személyes adatokat saját nevükben dolgozzák fel, például ha ilyen átadást követelhetnek meg a törvény vagy más jogszabály előirása alapján , illetve amennyiben szükséges az ExxonMobil jogainak védelme vagy az egyének panaszainak és kérelmeinek megfelelő kezelése érdekében.  Továbbá az átvilágítás kivitelezéséhez harmadik felek szűrőeszközeit használjuk, és egyéb olyan szűrőprogramokat, amelyek megfelelnek a jogi és szabályozási kötelezettségeinknek és kockázatkezelési eljárásainknak, különösképp a Thomson Reuters World-Check és a Thomson Reuters Enhanced Due Diligence eszközöket – ahol azt a jogszabályok lehetővé teszik –, annak érdekében, hogy integritás- és háttérellenőrzéseket készítsünk, amelyek a szabályozási és/vagy hírnevet érintő kockázatok azonosítását és az ellenük való védekezést segítő információkkal látnak el.

Részletesebb információkért a Thomson Reuters – World-Checken és az EDD-n keresztül gyűjtött és kezelt személyes adatokat érintő – adatvédelmi gyakorlatáról olvassa el a World-Check Adatvédelmi Nyilatkozatát és a Thomson Reuters Adatvédelmi Nyilatkozatát.  Ezek az állítások tükrözik a magánélet politika és gyakorlat egy harmadik fél Thomson Reuters eljáró független adatkezelő. Javasoljuk, hogy nézze át az adatvédelmi nyilatkozatát az ilyen üzemeltető és lépjen kapcsolatba a szolgáltató, ha aggályai vannak, vagy kérdése.

Ha a személyes adatok egy harmadik féllel vagy az EGT-n kívül egy ExxonMobil leányvállalatával vannak megosztva, akkor az adatátvitelre vonatkozó feltételek az alábbi 6.

6. SZEMÉLYES ADATOK NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSA

6.1 Adattovábbítás leányvállalatok között

Az adott ExxonMobil leányvállalat, amely Adatkezelőnek minősül, a személyes adatok egy részét vagy egészét a világ különböző pontjain található ExxonMobil szerverekre továbbíthatja, és elérhetővé teheti azokat más, olyan ExxonMobil leányvállalatok részére, amelyek egy része olyan harmadik országban található, amely nem tekinthető a személyes adatok megfelelő védelmi szintjét biztosító országnak a vonatkozó jogszabályok értelmében.

A személyes adatoknak az EGT/Egyesült Királyság/Svájc  területén kívül található címzetteknek történő átadása korlátozás alá esik. Az ExxonMobil lépéseket tett annak érdekében, hogy a személyes adatok valamennyi létesítményében megfelelő szintű védelemben részesüljenek. Ezek a lépések magukba foglalják az ún. Leányvállalatok Közötti Szerződéseket, amelyeket az ExxonMobil leányvállalatok kötnek egymással, és amelyekben szerepelnek az EU „Általános Szerződési Feltételei”.

6.2 Adattovábbítás harmadik felek részére

Személyes adatok harmadik személyek részére történő továbbításakor az ExxonMobil szerződéses garanciákat, valamint védelmi intézkedéseket alkalmaz abból a célból, hogy biztosítsa, hogy a fogadó harmadik személy is megfelelő védelemben részesítse a személyes adatokat. Az ExxonMobil szerződéses biztosítékokat alkalmaz minden szerződéses partnerével, igy küönösen  a szoftverszolgáltatókkal és az  eszközök szolgáltatóival kötött megállapodásaiban, amelyek – adott esetben – az EU-ban a feldolgozókkal kötött által hitelesített záradékokat tartalmaznak.

A leányvállalatok közötti, illetve harmadik személyek felé irányuló adattovábbításban alkalmazott mechanizmusokra vonatkozó információkért – ideértve az összes olyan védelmi intézkedés leírásának egy példányát is, amelyeknek végrehajtásával az ExxonMobil biztosítja a személyes adatok Feldolgozásának valamennyi létesítményére kiterjedő, megfelelő keretrendszerét – lépjen kapcsolatba velünk a data.privacy.office@exxonmobil.com e-mail címen.

7. A SZEMÉLYES ADATOK PONTOSSÁGA

Az ExxonMobil erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az általa gyűjtött személyes adatok az adatgyűjtés, illetve a felhasználás céljainak tekintetében pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. A személyes adatok pontosságának és teljességének fenntartása terén az ExxonMobil az Érintettekre támaszkodik, ezért az Érintetteknek értesítenük kell az ExxonMobilt a személyes adataikban bekövetkező változásokról. 

8. BIZTONSÁG ÉS BIZALMAS JELLEG

Az ExxonMobil megfelelő adminisztratív, műszaki és fizikai biztosítékokat alkalmaz, amelyek azt a célt szolgálják, hogy védelmet nyújtsanak a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan felhasználása és a birtokunkban lévő személyes adatok kezelésének minden egyéb jogszerűtlen formája ellen. 

9. A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRE, AZOK HELYESBÍTÉSÉRE ÉS TÖRLÉSÉRE, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁRA, A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁRA, VALAMINT AZ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁSRA VONATKOZÓ JOGOK

Az alkalmazandó jogszabályok feljogosíthatják az Érintetteket annak megismerésére, hogy hogyan kezeli az ExxonMobil a személyes adataikat, illetve az ExxonMobil által kezelt személyes adataikhoz való hozzáférésre. Ezek a jogok az EEA, az Egyesült Királyság és Svájc adatvédelmi jogszabályai értelmében léteznek. Az érintetteknek továbbá joguk van : a pontatlan, vagy nem teljeskörü Személyes Adatok helyesbítésére; személyes adataik kezelésének korlátozására – bizonyos körülmények között –; Adatkezelési eljárások elleni tiltakozáshoz, tekintettel az adott körülményekre és az adott helyzethez kapcsolódó okokra; vagy a személyes adatok törlésére, amennyiben ezen adatok már nem szükségesek begyűjtésük céljainak eléréséhez, az alkalmazandó jogszabálynak megfelelően.

Egyes esetekben az Érintetteknek szintén joga van személyes adataik hordozhatóságának igénylésére, amely lehetővé teszi számukra személyes adataik megszerzését és a saját céljaik szerinti újrafelhasználását különböző szolgáltatások között, a felhasználhatóság akadályoztatása nélkül.

A magánszemélyek akkor is visszavonhatják a beleegyezésüket, ha a feldolgozás a hozzájáruláson alapul.

A fentiekben említett jogosultságok gyakorlásának céljára elérhető konkrét eljárásokra vonatkozó bővebb információkért, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a data.privacy.office@exxonmobil.com e-mail címen.

Segítségünkre lenne, ha kérése teljesítésére tett erőfeszítéseink megkönnyítése érdekében tájékoztatna minket arról, eredetileg milyen körülmények között osztotta meg személyes adatait az ExxonMobillal.

10. KÜLÖNLEGES SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Az adatvédelmi jogszabályok alapján a személyes adatok bizonyos kategóriái különlegesnek minősülnek, és mint ilyenek, magasabb szintű védelemben és biztonságban részesülnek. Az adatvédelmi jog a személyes adatok következő kategóriáit tekinti különlegesnek: (1) faji vagy etnikai származás; (2) politikai vélemények; (3) vallási és világnézeti meggyőződések; (4) szakszervezeti tagság; (5) szexuális élet vagy szexuális irányultság; (6) testi vagy pszichikai egészségi állapot; és (7) genetikai és biometrikus adatok, amelyek természetes személy egyedi azonosítását célozzák.

Tisztelettel kérjük Önt, hogy szíveskedjék minden körülmények között tartózkodni a fent említett különleges természetű információk bármelyikének az ExxonMobillal való megosztásától. Mindazonáltal, amennyiben Ön ilyen információt szolgáltat, az ExxonMobil tudomásul veszi az Ön kifejezett hozzájárulását az ilyen jellegű adatok felhasználásához, összhangban a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseivel vagy az információ megismerhetővé válásakor leírt módon.

11. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

Az ExxonMobil nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, kivéve, ha ez (i.) a Magánszemély és az ExxonMobil és leányvállalatai közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, (ii.) a jogszabály által megengedett vagy előírt, vagy (iii.) a Magánszemély kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az automatizált döntéshozatal olyan döntést jelent, amely a Magánszemélyre nézve joghatásokkal jár vagy őt hasonlóan jelentős mértékben érinti, és amely kizárólag a személyes adatok automatizált kezelésén (azaz emberi beavatkozás a döntéshozatal során nem történik) alapul, és amely a Magánszemélyre vonatkozó egyes személyes jellemzők kiértékelését célozza. Ezenkívül az ExxonMobil megfelelő intézkedéseket foganatosít a Magánszemély jogainak, szabadságának és jogos érdekeinek garantálása érdekében.

12. ADATOK MEGŐRZÉSE

Az ExxonMobil csak addig őrzi meg a személyes adatokat, ameddig szükséges abból a célból, amelyre az adatok gyűjtése történt, valamint törvényes jogainak gyakorlásához, és a megfelelő törvénynek való megfelelés biztosítására.

13. KÉRDÉSEK ÉS PANASZOK

Az ExxonMobil elkötelezett a személyes adatoknak a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban megfogalmazottak és az alkalmazandó nemzeti jogszabályok szerinti védelme iránt. Ha bármilyen kérdése van a jelen tájékoztatóval vagy azzal kapcsolatban, hogyan kezeli az ExxonMobil az Ön személyes adatait, illetve ha további információkat szeretne kérni az ExxonMobil által Önre vonatkozóan kezelt személyes adatokról, esetleg a személyes adatai kezeléséhez fűződő jogait szeretné megismerni és gyakorolni, akkor kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következő elérhetőségeken keresztül:

 • Adatvédelmi Osztály
  c/o ExxonMobil Üzletsegítő Központ Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
  Váci út 81-85
  Budapest
  H-1139
  Magyarország
 • Data.privacy.office@exxonmobil.com

Önnek az országában illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is jogában áll panaszt benyújtani.

14. KIFEJEZÉSEK MEGHATÁROZÁSAI

Az „Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy (az ExxonMobil esetében az adott ExxonMobil leányvállalat), amely meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.

„ExxonMobil” és/vagy „ExxonMobil leányvállalatok” (a) az Exxon Mobil Corporation vagy az Exxon Mobil Corporation bármely anyavállalata, (b) bármely olyan gazdasági társaság vagy társulás, amelyben az Exxon Mobil Corporation vagy az Exxon Mobil Corporation bármely anyavállalata jelenleg vagy ezt követően, közvetlenül vagy közvetett módon (1) a tulajdonos vagy (2) ellenőrzést gyakorol a tulajdoni érdekeltség több mint ötven százaléka (50%) felett, egyúttal jogosult arra, hogy megválassza vagy kinevezze az igazgatókat vagy az ezekkel funkcionális szempontból egyenértékű tisztségviselőket („Leányvállalat”) és (c) bármely olyan vegyes vállalat, amelyben az Exxon Mobil Corporations, az Exxon Mobil Corporation bármely anyavállalata vagy egy Leányvállalat napi operatív ellenőrzést gyakorol.

A „Kezelt” vagy az „(Adat)kezelés” alatt értjük bármely, a Személyes Adatokon vagy Személyes Adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely műveletet vagy műveletek összességét, így a gyűjtést, rögzítést, rendszerezést, tagolást, tárolást, átalakítást vagy megváltoztatást, lekérdezést, betekintést, felhasználást, továbbítás általi közlést, terjesztést vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tételt, összehangolást vagy összekapcsolást, korlátozást, törlést, illetve megsemmisítést.

A „Személyes Adatok” alatt értünk bármilyen, azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett” vagy „Magánszemély”) vonatkozó információt; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

15. A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSAI

Fenntartjuk magunknak a jogot a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat bármikori, előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat lényeges módosítása esetén a változtatásokat közzétesszük ezen az oldalon, és frissítjük az Adatvédelmi Nyilatkozat elején szereplő felülvizsgálati dátumot. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze, nem frissült-e Adatvédelmi Nyilatkozatunk.