Persondatapolitik

Denne generelle persondatapolitik træder i kraft fra d. 18. september 2018.

Vi vægter beskyttelsen af dine personoplysninger meget højt.

ExxonMobil påskønner din interesse for dette websted, appen og andre ExxonMobil-relaterede websteder (samlet kaldet ”Webstedet”). Det er vigtigt for os at beskytte dit privatliv, og vi ønsker at orientere dig om vores praksis, mht. hvordan vi indsamler og håndterer personoplysninger hos os.

ExxonMobil kan supplere denne Persondatapolitik med yderligere persondatameddelelser ved særlig anvendelse af visse personoplysninger, når bestemte funktioner på Webstedet anvendes. Hvis du for eksempel ved anvendelsen af en given funktion på Webstedet bliver bedt om at afgive yderligere oplysninger, kan du modtage en tillægsmeddelelse, hvor vi orienterer dig om behandlingen af disse yderligere oplysninger.

Denne Persondatapolitik beskriver, hvordan selskaber associeret med ExxonMobil (samlet ”ExxonMobil”) og som er etableret i en EØS-medlemsstat, Det Forenede Kongerige eller i Schweiz, behandler personoplysninger vedrørende personer, som har besøgt Webstedet.

I denne Persondatapolitik anvender vi en række definerede begreber. Betydningen af disse begreber er anført i afsnit 14, Definitioner.

1. EXXONMOBIL-SELSKABER, DER INDSAMLER PERSONOPLYSNINGER SOM DATAANSVARLIG 

De(n) dataansvarlige for personoplysninger, der indsamles via Webstedet, er:

Vedrørende aktiviteter i ExxonMobil i Danmark, hvis dette er relevant:

 • EM Nordic, filial af ExxonMobil Nordic AS, Norge
  Gydevang 39-41, 3450 Allerød, Denmark

Det ExxonMobil-selskab, der ovenfor er anført som dataansvarlig for personoplysninger, er berettiget til at overføre visse eller alle personoplysninger modtaget via Webstedet til ExxonMobil-selskaber over hele verden beliggende uden for EØS, Det Forenede Kongerige og Schweiz samt til tredjelande, hvor beskyttelsesniveauet for personoplysninger ikke i alle tilfælde betragtes som tilstrækkeligt. Sådanne overførsler sker i henhold til afsnit 6 nedenfor.

2. PERSONER, DER ER OMFATTET AF DENNE PERSONDATAPOLITIK

Denne Persondatapolitik henvender sig til besøgende på dette websted, hvis personoplysninger indsamles af de(n) dataansvarlige, der fremgår af afsnit 1 ovenfor.

Denne Persondatapolitik indeholder oplysninger om ExxonMobils generelle praksis tvedrørende persondata, og den henvender sig derfor til den brede offentlighed, vores forretningsforbindelser og andre eksterne interessenter i EØS, Det Forenede Kongerige eller i Schweiz. Som anført i afsnit 1 kan ExxonMobil supplere denne Persondatapolitik med andre specifikke persondatameddelelser ved særlig anvendelse af personoplysningerne.

Oplysninger modtaget fra børn

Webstedet indeholder oplysninger, der kan være af særlig interesse for børn, men ExxonMobil søger ikke gennem Webstedet at indsamle personoplysninger fra eller om personer under 17 år.

3. HVORDAN EXXONMOBIL SIKRER OVERHOLDELSE AF DATABESKYTTELSESLOVGIVNINGEN

ExxonMobil forpligter sig til at indsamle og anvende personoplysninger på lovlig vis.

ExxonMobil vil sikre, at behandlingen af personoplysninger er tilladt i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. I EØS-lande, Det Forenede Kongerige og Schweiz betyder det blandt andet, at ExxonMobil skal vurdere, om og i hvilken udstrækning behandling af personoplysninger kan begrundes (retsgrundlag) ifølge EU's databeskyttelsesforordning og gældende lovgivning. Afhængigt af den konkrete situation kan ExxonMobil støtte behandlingen af personoplysninger på forskelligt retsgrundlag, herunder:

 • ExxonMobils legitime forretningsinteresser i behandling af personoplysninger, medmindre den registreredes interesser og grundlæggende rettigheder går forud for sådanne interesser, og/eller
 • Databehandling er nødvendig for at opfylde en aftale, hvor den registrerede er aftalepart, og/eller
 • Databehandling er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som ExxonMobil er underlagt, og/eller
 • Databehandling er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser, og/eller
 • Der er indhentet samtykke fra den registrerede til behandling af dennes personoplysninger med et eller flere specifikke formål. Når ExxonMobil har indhentet samtykke fra den registrerede til at behandle personoplysninger, kan den registrerede til enhver tid trække sit samtykke tilbage for fremtiden.

Se tabellen i afsnit 4 for at få yderligere oplysninger om de specifikke databehandlingsaktiviteter, formålene med disse behandlinger og en beskrivelse af de specifikke kategorier af personoplysninger, der behandles.

ExxonMobil giver den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger og behandler eventuelle indsigelser i henhold til gældende lovgivning. Yderligere oplysninger om dine rettigheder i relation til ExxonMobils behandling af dine personoplysninger findes i afsnit 9 Det er også muligt at kontakte ExxonMobils kontor for databeskyttelse på data.privacy.office@exxonmobil.com.

4. HVILKE KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER DER INDSAMLES, OG HVAD FORMÅLET MED INDSAMLINGEN ER

4.1 Persondata indsamlet fra besøgende på Webstedet

I nedenstående tabel finder du nærmere oplysninger om, hvilke kategorier af oplysninger vi indsamler fra besøgende på Webstedet, formålet med at anvende oplysningerne samt det retsgrundlag, hvorpå vi støtter vores databehandlingsaktiviteter.

Vi sporer også andre oplysninger om dit besøg på Webstedet, som vi anvender til statistiske formål, der hjælper os med at designe og administrere Webstedet. Endvidere afgiver du personoplysninger til os, såfremt du under et besøg på Webstedet vælger at personliggøre den, udfylder en formular, deltager i en konkurrence eller en undersøgelse eller giver andre oplysninger til os.

Formål med behandlingen Juridisk grundlag for behandlingen Kategorier af personoplysninger Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger

For at give Webstedet mulighed for at kommunikere med den besøgendes computer eller mobilenhed under besøg på Webstedet.

ExxonMobils legitime forretningsinteresser med henblik på at forbedre relevansen af det indhold, der leveres på Webstedet, og for at sikre kvaliteten af vores tjenester under besøg på Webstedet.

IP-adresse (den internetadresse, som internetudbyderen har tildelt din computer), enhedstype, domænetype, browsertype (f.eks. Firefox, Chrome eller Internet Explorer) og dato og klokkeslæt.

Se afsnit 12. Opbevaring af oplysninger

For at forbedre og tilpasse din oplevelse på Webstedet.

ExxonMobils legitime forretningsinteresser med henblik på at forbedre relevansen af det indhold, der leveres på Webstedet, og for at sikre kvaliteten af vores tjenester under besøg på Webstedet.

Antal besøg på Webstedet, hvilke dele af Webstedet, de besøgende vælger, analyser, der måler og observerer brugeradfærden, og enhedens skærmstørrelse. Kontaktoplysninger (navne, adresser, e-mailadresser og telefonnumre), personlig tilpasning af Webstedet, udfyldt ordreformular, deltagelse i konkurrencer, feedback i undersøgelser og andre oplysninger, du måtte angive til os.
Se erklæringen om cookies på det relevante websted.

For at levere de produkter og tjenester, du anmoder om, og fakturere dig for de produkter og tjenester, du anmoder om.

ExxonMobil behandler personoplysningerne for at indgå, gennemføre, opfylde og administrere den relevante aftale eller ordre med dig.

Kontaktoplysninger (navne, adresser, e-mailadresser og telefonnumre), personlig tilpasning af Webstedet, udfyldt ordreformular, deltagelse i konkurrencer, feedback i undersøgelser og andre oplysninger, du måtte angive til os.
Se afsnit 12. Opbevaring af oplysninger

At administrere anmodninger og feedback, der er sendt via Webstedet.

Når du vælger at give oplysninger til ExxonMobil, accepterer du samtidig, at ExxonMobil behandler de modtagne personoplysninger i overensstemmelse med denne Persondatapolitik og eventuelle andre relevante meddelelser vedrørende den konkrete anvendelse af personoplysninger. Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at håndtere anmodningen i overensstemmelse med afsnit 5.

Kontaktoplysninger, indholdet af din anmodning/feedback og andre personoplysninger, du måtte give.
Se afsnit 12. Opbevaring af oplysninger

For at give dig rutevejledning til tankstationer.

Når du registrerer dig til at få rutevejledningstjenester gennem Webstedet, accepterer du, at vi leverer relevante rutevejledningsoplysninger og behandler dine personoplysninger til dette formål.
Hvis du ikke ønsker, at vi bruger oplysningerne om din geografiske placering til disse formål, kan du afvise vores anmodning om at aflæse dette. I så tilfælde kan nogle af tjenesterne på Webstedet muligvis ikke leveres. Hvis du tillader, at vi bruger oplysningerne om din geografiske placering, accepterer du, at vi videregiver disse oplysninger til tredjeparter, der hjælper os med levere tjenesterne til dig via Webstedet.

Din computers eller mobile enheds geografiske placering.
Se afsnit 12. Opbevaring af oplysninger

Med henblik på at forbedre vores markedsførings- og kampagnetiltag, for at fortælle dig om ExxonMobil og om de af vores produkter og tjenester, som vi mener kan være af interesse for dig, herunder f.eks. produkter og tjenester, der foreslås på grundlag af vejroplysninger for din computers eller mobile enheds geografiske placering.

ExxonMobils legitime forretningsinteresse i at markedsføre og promovere og forbedre sine produkter, tjenester, indhold og reklamer.
Oplysninger om geografisk placering indsamles kun, såfremt du har givet udtrykkeligt, forudgående samtykke.
Ved at vælge at registrere dig via Webstedet accepterer du, at vi holder dig opdateret med kommunikation fra ExxonMobil, f.eks. gennem pressemeddelelser, varslinger, RSS-feeds og blogindlæg, og at vi behandler de personoplysninger, du har givet til dette formål.

Kontaktoplysninger, din computers eller mobile enheds geografiske placering.
Se afsnit 12. Opbevaring af oplysninger

Til analytiske og statistiske formål, som hjælp til at designe og administrere Webstedet og forbedre vores produkter og tjenester.

ExxonMobils legitime forretningsinteresser med henblik på at forbedre relevansen af det indhold, der leveres på Webstedet, for at sikre kvaliteten af vores tjenester under besøg på Webstedet og for at promovere og forbedre dets produkter og tjenester.

Antal besøg på Webstedet, hvilke dele af Webstedet, de besøgende vælger, og enhedens skærmstørrelse.
Alle personoplysninger, der er henvist til i denne politik, forudsat at det er foretaget med korrekt pseudonymisering eller anonymisering af oplysningerne, som påkrævet i henhold til gældende lov.

Se erklæringen om cookies på det relevante websted.

Når ExxonMobil påberåber sig legitime interesser som retsgrundlag for at behandle personoplysninger, vil ExxonMobil sikre, at ExxonMobils legitime forretningsinteresser forfølger de formål, der er beskrevet i ovenstående skema (som generelt vil være ExxonMobils interesse i at fremme dets produkter og tjenester), ikke påvirker den besøgendes rettigheder negativt og uforholdsmæssigt.

Når ExxonMobil har indhentet samtykke fra den registrerede som retsgrundlag for at behandle personoplysninger, kan den registrerede til enhver tid trække sit samtykke tilbage for fremtiden. Hvis du som besøgende ønsker at trække dit samtykke tilbage, skal du skrive til os på data.privacy.office@exxonmobil.com. Vi vil derefter sørge for, at behandlingen af dine personoplysninger ophører hurtigst muligt.

Vi anvender cookies og andre filer, som lagres på din computer eller mobile enhed, når du besøger Webstedet. Formålet er at indhente en eller flere af de kategorier af oplysninger, der fremgår af ovenstående skema. Cookies og filer, som lagres på din computer eller mobile enhed, gør det muligt at individualisere Webstedet, så du ikke skal give de samme oplysninger, hver gang du besøger Webstedet. Hvis du ønsker det, kan du slette eller blokere for disse oplysninger på din computer. Se yderligere oplysninger om, hvilke cookies og filer vi lægger på din computer eller mobile enheder, samt om, hvordan du blokerer eller helt sletter dem, i vores cookiepolitik på det relevante websted.

Bemærk, at visse tjenester muligvis ikke vil være tilgængelige, hvis du undlader at give os de personoplysninger, der er nødvendige, for at vi kan levere de pågældende tjenester.

4.2 Personoplysninger indsamlet fra besøgende på tredjepartswebsteder.

Vi anvender tredjeparts reklameteknologi for at vise reklamer, når du besøger websteder, som vi reklamerer på. Når du klikker på en annonce, lagres en cookiefil på din computer. Disse oplysninger hjælper os med at administrere vores onlinereklamering. For yderligere oplysninger om tredjeparts reklameteknologi, cookies samt fravalg heraf, klik her. (Bemærk: Du omdirigeres til et tredjepartswebsted).

Dette Websted har endvidere links til websteder, som ExxonMobil ikke ejer, kontrollerer eller vedligeholder. Vi er ikke ansvarlige for sådanne websteders politik og praksis for persondatabehandling, og vi påtager os intet ansvar for behandlingen af personoplysninger på sådanne websteder. Tilsvarende har vi intet ansvar for gældende politik og praksis på et websted, hvorfra du er blevet videresendt til vores Websted. Vi anbefaler, at du sætter dig nøje ind i den Persondatapolitik, der er gældende på andre websteder, og at du kontakter operatøren, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

5. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Vi samarbejder med andre selskaber og personer, som udfører visse funktioner på vores vegne. Vores samarbejdspartnere har adgang til personoplysninger, i den udstrækning det er nødvendigt, for at de kan udføre deres funktioner. De må dog ikke anvende personoplysningerne til andre formål. Når vi kommunikerer med dig via internettet og sender information, produkter og ydelser til dig ad andre kanaler, indebærer dette nødvendigvis, at dine personoplysninger passerer gennem og behandles af tredjeparter.

I forbindelse med administrationen af Webstedet og de personoplysninger, der er indsamlet gennem Webstedet, deler ExxonMobil dine personoplysninger med andre virksomheder og personer for at udføre funktioner på vores vegne, herunder udførelse af ordrer, leveringer, afsendelse af post og e-mails, fjernelse af gentaget information på kundelister, analyse af data, levering af markedsføringsassistance, behandling af kortbetalinger og levering af kundeservice. De har adgang til personoplysninger, i den udstrækning det er nødvendigt, for at de kan udføre deres funktioner. De må dog ikke anvende personoplysningerne til andre formål.

Inden vi deler personoplysninger med tredjeparter, indgår vi en skriftlig aftale med disse, hvorved de forpligter sig til: (1) Ikke at videregive personoplysningerne uden tilladelse, (2) udelukkende at anvende personoplysningerne til de specificerede formål og kun i overensstemmelse med ExxonMobils anvisninger, (3) ikke at opbevare personoplysningerne længere end nødvendigt, dvs. udelukkende så længe det er påkrævet til det påtænkte formål eller for at beskytte selskabets interesser (f.eks. indtil udløbet af forældelsesperioder), og (4) at indføre passende og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

I nogle tilfælde er ExxonMobil nødsaget til at oplyse personoplysninger til andre tredjeparter, herunder kompetente myndigheder, juridiske rådgivere, operatører og leverandører for Esso-tankstationer, udstedere af betalings- og kundekort, der accepteres af Esso-tankstationer og andre forretningspartnere, der behandler personoplysninger på egne vegne, f.eks. hvis sådanne overførsler er påkrævet i henhold til lov eller en juridisk proces, med henblik på at beskytte ExxonMobils rettigheder eller på passende vis håndtere enkeltpersoners klager og anmodninger.

Hvis personoplysninger deles med en tredjepart eller et ExxonMobil-selskab uden for EØS, Det Forenede Kongerige eller i Schweiz gælder betingelserne vedrørende dataoverførsel, se afsnit 6 nedenfor, i tillæg til bestemmelserne i dette afsnit. 

6. INTERNATIONAL OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER

6.1 Overførsler mellem associerede selskaber

De ExxonMobil-selskaber, der fungerer som dataansvarlige, kan overføre visse eller alle personoplysningerne til ExxonMobils servere i hele verden, og andre ExxonMobil-selskaber vil derved få adgang til disse personoplysninger. Visse af disse selskaber er beliggende i tredjelande, hvor beskyttelsesniveauet for personoplysninger ikke i alle tilfælde betragtes som tilstrækkeligt ifølge gældende lov.

Overførsel af personoplysninger fra EØS, Det Forenede Kongerige eller Schweiz til modtagere uden for EØS, Det Forenede Kongerige eller Schweiz er underlagt restriktioner. ExxonMobil har truffet forholdsregler, således at personoplysninger nyder et passende beskyttelsesniveau på alle ExxonMobils lokationer. Disse forholdsregler omfatter, at ExxonMobil-selskaber indgår særlige aftaler (Inter Affiliate Agreements), som indeholder EU’s ”Standardkontraktbestemmelser”.

EU’s standardkontraktbestemmelser er godkendt af Europa-Kommissionen og relevante europæiske myndigheder og anses for at yde passende beskyttelse for overførsel af personoplysninger uden for EØS, Det Forenede Kongerige og Schweiz.

6.2 Overførsler til tredjeparter

Ved overførsel af personoplysninger til tredjeparter etablerer ExxonMobil sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at de pågældende tredjeparter sikrer en passende beskyttelse af personoplysningerne. Disse sikkerhedsforanstaltninger kan omfatte følgende: (1.) EU's ”Standardkontraktbetingelser”, (2.) kontraktmæssige foranstaltninger pålagt tredjeparten, som er underleverandør til ExxonMobil-selskaber uden for EØS, Det Forenede Kongerige eller Schweiz (såkaldte videreoverførsler foretaget af ExxonMobil-selskaber uden for EØS, Det Forenede Kongerige eller Schweiz), og (3.) beskyttelsesforanstaltninger i henhold til lokal lovgivning for tredjeparter etableret i lande, som efter EU-Kommissionens opfattelse yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Kontakt data.privacy.office@exxonmobil.com for at få yderligere oplysninger om særlige overførselsmekanismer, der gælder for overførsler mellem associerede selskaber og overførsler til tredjeparter, herunder oplysninger om og kopier af eventuelle eksisterende foranstaltninger implementeret af ExxonMobil med henblik på at sikre, at personoplysninger behandles inden for tilstrækkelige rammer på alle ExxonMobils lokationer.

7. PERSONOPLYSNINGERNES RIGTIGHED

ExxonMobil tilstræber, at de indsamlede personoplysninger til enhver tid er nøjagtige, fuldstændige og aktuelle, idet der tages højde for de formål, som danner grundlag for indsamling og anvendelse. ExxonMobil forudsætter, at de registrerede personer selv kontrollerer, at personoplysningerne er korrekte og fuldstændige, og du skal derfor informere ExxonMobil, hvis der sker ændring af dine personoplysninger, herunder i hvilken sammenhæng du oprindeligt har givet personoplysningerne, f.eks. i forbindelse med salgsfremstød for et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste.

8. SIKKERHED OG FORTROLIGHED

ExxonMobil har etableret en række hensigtsmæssige administrative, tekniske og fysiske foranstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod tilfældig eller ulovlig tilintetgørelse, hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse, adgang eller anvendelse samt enhver anden form for ulovlig behandling af de personoplysninger, vi er i besiddelse af.

9. RETTEN TIL INDSIGT I, BERIGTIGELSE ELLER SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER, RETTEN TIL DATAPORTABILITET SAMT RETTEN TIL BEGRÆNSNING AF OG INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Gældende lovgivning kan indeholde bestemmelser om, at du har ret til at blive informeret om, hvorledes ExxonMobil behandler dine personoplysninger, samt til at få adgang til de personoplysninger, der opbevares af ExxonMobil. Sådanne rettigheder eksisterer i henhold til databeskyttelseslovgivningen i EØS og Det Forenede Kongerige. I EØS og Det Forenede Kongerige har du endvidere ret til: At få urigtige eller ufuldstændige personoplysninger berigtiget; at begrænse behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder; at gøre indsigelse mod behandlingsaktiviteter under henvisning til de givne omstændigheder og på baggrund af den pågældendes særlige situation; samt at få dine personoplysninger slettet, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til for de formål, hvortil de er blevet indsamlet i henhold til gældende lov.

Under visse omstændigheder har du endvidere ret til at anmode om dataportabilitet for dine personoplysninger, så du kan få udleveret og genanvende personoplysninger til egne formål og forskellige tjenester uden hindring for anvendelighed.

For yderligere oplysninger om de særlige mekanismer, der er tilgængelige for at udøve ovenstående rettigheder, kontakt venligst data.privacy.office@exxonmobil.com.

Vi beder dig venligst oplyse os, i hvilken sammenhæng du oprindeligt har givet personoplysningerne til ExxonMobil, f.eks. i forbindelse med salgsfremstød for et bestemt produkt eller en bestemt ydelse, således at vi bedst kan imødekomme forespørgslen fra dig.

10. BEHANDLING AF FØLSOMME PERSONOPLYSNINGER

Visse kategorier af personoplysninger betragtes som følsomme oplysninger i henhold til datalovgivningen og kan derfor være underlagt strengere krav til sikkerhed og beskyttelse. I henhold til datalovgivningen betragtes følgende personoplysninger som følsomme: Oplysninger om (1) race eller etnisk oprindelse, (2) politiske holdninger, (3) religiøse eller filosofiske overbevisninger, (4) fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, (5) seksuelle forhold og seksuel orientering; (6) fysisk eller mental helbredstilstand og (7) genetiske data og biometriske data, når de behandles med henblik på entydigt at identificere en fysisk person.

Vi anmoder venligst om, at du under ingen omstændigheder giver ExxonMobil følsomme oplysninger af ovennævnte art. Hvis ExxonMobil alligevel modtager sådanne oplysninger, accepterer ExxonMobil dit udtrykkelige samtykke til at anvende oplysningerne i henhold til denne Persondatapolitik eller i henhold til de retningslinjer, der blev oplyst, da oplysningerne blev givet.

11. AUTOMATISKE AFGØRELSER

ExxonMobil anvender ikke automatiske afgørelser, medmindre det er (i.) nødvendigt for indgå eller opfylde en aftale mellem den pågældende og ExxonMobil og dets associerede selskaber, (ii.) tilladt eller påkrævet ved lov, eller (iii.) baseret på den pågældendes udtrykkelige samtykke.

En automatisk afgørelse er en afgørelse, som har retsvirkning eller som på tilsvarende vis i betydelig grad påvirker den pågældende, og som udelukkende er baseret på automatiseret behandling (dvs. uden nogen menneskelig indgriben) af personoplysninger med det formål at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende vedkommende. Endvidere vil ExxonMobil træffe passende foranstaltninger for at beskytte personers grundlæggende rettigheder, frihedsrettigheder og legitime interesser.

12. OPBEVARING AF OPLYSNINGER

ExxonMobil opbevarer personoplysninger så længe som nødvendigt for at opfylde de formål, der ligger til grund for indsamlingen heraf, eller for at sikre overholdelse af gældende lovgivning eller for at beskytte selskabets legitime interesser (f.eks. forældelsesfrister). 

13. SPØRGSMÅL OG KLAGEADGANG

Det er af altafgørende betydning for ExxonMobil, at personoplysninger sikres beskyttelse i henhold til denne erklæring og i overensstemmelse med gældende national lovgivning. Hvis du har spørgsmål til denne meddelelse, eller til ExxonMobils behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker yderligere oplysninger om hvilke personoplysninger, ExxonMobil har registreret om dig, eller om hvordan du kan udøve dine rettigheder i relation til dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte:

 • Data Privacy Office
  c/o ExxonMobil Hungary Limited Liability Company
  Registered seat: H-1134 Budapest, Dózsa György út 61-63
  Budapest
  H-1134
  Hungary
 • Data.privacy.office@exxonmobil.com
 • Den dataansvarlige i lande, der er identificeret i afsnit 1

Du er også berettiget til at indgive klage til den relevante tilsynsmyndighed i dit land.

14. DEFINITIONER

”Dataansvarlig” er en fysisk eller juridisk person (hvad angår ExxonMobil er den dataansvarlige det relevante ExxonMobil-selskab), der afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

”ExxonMobil” og/eller ”ExxonMobil-selskaber” betyder (a) Exxon Mobil Corporation eller ethvert moderselskab for Exxon Mobil Corporation, (b) ethvert selskab eller partnerskab hvor Exxon Mobil Corporation eller ethvert nuværende eller fremtidigt moderselskab for Exxon Mobil Corporation direkte eller indirekte (1) ejer eller (2) kontrollerer over 50 % af ejerandelen med stemmeret eller ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer eller tilsvarende (”Associerede Selskab”), og (c) ethvert joint venture hvor Exxon Mobil Corporations, ethvert moderselskab for Exxon Mobil Corporation eller et Associeret Selskab har kontrollen med den daglige drift.

Med ”behandlet” eller ”behandling” mener vi enhver aktivitet eller række af aktiviteter – med eller uden brug af automatisk behandling – som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

Med ”personoplysninger” mener vi enhver form for oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person (”den registrerede”); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

15. ÆNDRINGER AF DENNE PERSONDATAPOLITIK

Vi forbeholder os retten til at ændre Persondatapolitik til enhver tid og uden varsel. Når der sker væsentlige ændringer af denne Persondatapolitik, offentliggøres ændringerne på denne side, og revisionsdatoen øverst på persondatapolitikken vil blive opdateret. Vi anbefaler, at alle regelmæssigt kontrollerer, om der er sket ændringer af persondatapolitikken.