Kodeks postępowania ExxonMobil w zakresie ochrony danych

Niniejszy Kodeks postępowania (“Kodeks”) określa, w jaki sposób Exxon Mobil Corporation z siedzibą pod adresem 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Teksas, Stany Zjednoczone, oraz jej Spółki Stowarzyszone (łączne zwane “ExxonMobil”) będą postępować z Danymi Osobowymi i je chronić.

Przepisy wlaściwe dla danego kraju lub obszaru