Privacyverklaring

Ingangsdatum van Privacyverklaring: 21 december 2001

Meest recente update 2 juni 2017.

Exxon Mobil Corporation en haar gelieerde ondernemingen (‘ExxonMobil’) waarderen uw interesse voor deze website en andere verwante of verbonden sites van ExxonMobil (Site). Uw privacy is belangrijk en wij willen dat u onze praktijken begrijpt betreffende de verzameling van informatie van bezoekers aan de Site en hoe wij die informatie gebruiken. Wij verzoeken u elk onderdeel of elke pagina van de Site die u bezoekt te controleren. Bepaalde onderdelen of pagina's van de Site kunnen veranderingen aan de Privacyverklaring bevatten die van toepassing zijn op uw gebruik van dat onderdeel of die pagina. Bepaalde toepassingen kunnen bijvoorbeeld extra informatie verzoeken van u.

Informatie en gebruik

Wanneer iemand de Site bezoekt, verzamelen onze webservers automatisch informatie die de Site in staat stelt om met de computer van de bezoeker te communiceren tijdens het bezoek. Wij houden dergelijke informatie bij, zoals het aantal bezoeken aan de site, welke delen de sitebezoekers kozen, het IP-adres (het internetadres dat aan uw computer wordt toegewezen door uw internetprovider), domeintype, browsertype (bv. Firefox, Chrome of Internet Explorer), datum en tijdstip van de dag. Wij gebruiken dergelijke informatie uitsluitend om statistische redenen die ons helpen om de Site te ontwerpen en te beheren.

Privacy heeft betrekking op Persoonsgegevens, wat informatie is die een specifieke persoon zou kunnen identificeren zoals namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers. Als u tijdens uw bezoek aan de Site een bestelformulier invult, aan een wedstrijd meedoet, feedback bezorgd via een vragenlijst of andere informatie aan ons doorgeeft, dan verstrekt u mogelijk Persoonsgegevens. Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om feedback te verwerken voor uw ervaring op onze sites te verbeteren, u producten of diensten te verstrekken, om u te factureren voor producten en diensten die u verzoekt, om u over producten en diensten van ExxonMobil te vertellen waarvan we denken dat u daarin geïnteresseerd bent, of om met u te communiceren om andere redenen.

Als bezoeker van onze Site kunnen wij u vragen om de geolocatie van uw computer of mobiel apparaat te lezen; deze geolocatie-informatie wordt gebruikt om de diensten die u verzoekt te verstrekken zoals de locatie van en de route naar nabije tankstations aan te geven; wij kunnen deze geolocatie-informatie ook gebruiken om u te vertellen over producten en diensten van ExxonMobil, in combinatie bijvoorbeeld met weersinformatie over de geolocatie van uw computer of mobiele apparaat. Als u niet wilt dat wij de geolocatie-informatie om die redenen gebruiken, dan kunt u ons verzoek afwijzen om de geolocatie te lezen; in dat geval is het mogelijk dat sommige onderdelen van de diensten van onze Site niet geleverd kunnen worden. Wij kunnen de geolocatie-informatie aan derden verstrekken om ons te helpen in de voorziening van de diensten en communicaties aan u via de Site.

Zoals hieronder uiteengezet in het gedeelte over Publicatie van informatie aan derden, distribueren of verkopen wij geen Persoonsgegevens aan derden om hen in staat te stellen hun producten en diensten aan u te verkopen; bovendien doen wij, zoals uiteengezet in het gedeelte over Afmelden/informatie wijzigen, ons best om uw Persoonsgegevens uit onze database te verwijderen op een dergelijke wijze dat u geen toekomstige communicaties van ons zult ontvangen, mocht dit uw wens zijn. Als u ons meedeelt dat voorheen ingezonden Persoonsgegevens aan onze site niet meer correct zijn, dan doen wij ons best om toepasselijke correcties aan te brengen. Om onze inspanningen om aan uw verzoek te voldoen mogelijk te maken, zou het handig zijn als u ons de context zou kunnen laten weten waarin u Persoonsgegevens verstrekt hebt, bv. in verband met de aanbieding van een bepaald product of dienst.

Informatie geplaatst op uw computer

Wij kunnen sommige informatie (gewoonlijk bekend als ‘cookie’) op uw computer opslaan wanneer u de Site bekijkt of gebruikt. Deze informatie maakt het ons mogelijk om uw gebruik van de Site te personaliseren en helpt voorkomen dat u elke keer wanneer u de Site bezoekt opnieuw uw gegevens moet invoeren. U kunt deze informatie van uw computer wissen of blokkeren als u dat wilt. (Het ‘helpscherm’ in uw browser of uw computerhandleiding kan u uitleggen hoe u dit kunt doen.)

Wij gebruiken externe reclametechnologie om advertenties te verstrekken wanneer u de sites bezoekt waarop wij adverteren. Deze technologie verwerkt geen enkele informatie die gebruikt kan worden om u persoonlijk te identificeren. Dat wil zeggen, deze bevat niet uw naam, adres of andere Persoonsgegevens. Wanneer u een advertentie bekijkt, wordt er een ‘cookie-bestand’ op uw computer opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om onze onlinereclame te beheren. Om meer te weten te komen over de externe reclametechnologie, cookies en de manier waarop u zich kunt ‘afmelden’, klik hier (opmerking: u zult naar een externe website gaan).

Informatie van kinderen

De Site bevat informatie die misschien bijzonder interessant kan zijn voor kinderen, maar ExxonMobil is er niet op uit om Persoonsgegevens te verzamelen via de Site van of over personen onder de leeftijd van 17 jaar.

Hyperlinks

Deze Site bevat links naar sites die ExxonMobil niet bezit, controleert of onderhoudt. Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor hun privacybeleidslijnen en -praktijken en wij leggen geen verklaringen af of geven geen garanties over de privacypraktijken van deze sites. Wij kunnen evenmin verantwoordelijk zijn voor de beleidslijnen en praktijken van alle sites waarvan u verbinding maakt naar onze Website. Wij raden u aan om het privacybeleid van andere sites te controleren en met de operator contact op te nemen als u problemen of vragen hebt.

Publicatie van informatie aan derden

Communiceren via het internet en het versturen van informatie, producten en diensten aan u op andere manieren, houdt noodzakelijkerwijs in dat Persoonsgegevens via derden worden behandeld, maar ExxonMobil verkoopt of verspreidt uw Persoonsgegevens niet aan derden om hen in staat te stellen hun producten en diensten aan u te verkopen.

Wij gebruiken de diensten van andere bedrijven en personen om namens ons functies uit te voeren. Voorbeelden zijn onder meer het uitvoeren van bestellingen, leveranties, het verzenden van post en e-mail, het verwijderen van repetitieve informatie van klantenlijsten, het analyseren van gegevens, het leveren van marketingassistentie, het verwerken van creditcardbetalingen en het verstrekken van klantenservice. Zij hebben toegang tot Persoonsgegevens die noodzakelijk is om hun functies uit te voeren, maar mogen deze niet gebruiken om andere redenen.

Persoonsgegevens die door ExxonMobil verzameld worden, kunnen doorgestuurd worden naar verscheidene afdelingen en gelieerde ondernemingen over de hele wereld. Dergelijke transfers kunnen transfers inhouden van Persoonsgegevens van landen binnen de Europese Economische Ruimte naar landen buiten de E.E.R. Door gegevens op de Site door te geven, verstrekt de bezoeker uitdrukkelijke toestemming voor deze transfers, inclusief de grensoverschrijdende overdracht van gegevens die door deze Privacyverklaring gedekt worden.

Gegevenstransfers

Wij kunnen de Persoonsgegevens die we over u verzamelen, doorsturen naar andere landen dan het land waarin de informatie in eerste instantie verzameld werd. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetten als het land waarin u de informatie in eerste instantie verstrekte. Wanneer wij uw informatie doorsturen naar andere landen, dan beschermen wij die informatie zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Gevoelige informatie

ExxonMobil is niet op zoek naar gevoelige informatie van bezoekers aan onze Site, tenzij het wettelijk vereist is om dit te doen in verband met werving of indienstneming. Gevoelige informatie houdt onder meer een aantal soorten gegevens in die te maken hebben met: ras of etnische herkomst, politieke opinies, religieuze of andere gelijksoortige overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, fysieke of mentale gezondheid, seksleven of strafregister. Wij raden u aan om gevoelige informatie van deze aard niet te verstrekken. Als u echter dergelijke informatie verstrekt, dan aanvaardt ExxonMobil uw uitdrukkelijke toestemming om die gegevens te gebruiken op de manieren zoals omschreven in deze Privacyverklaring of op de manieren zoals omschreven op het punt waar dergelijke informatie bekend gemaakt wordt.

Afmelden/informatie wijzigen

U kunt de verwijdering of wijziging van uw Persoonsgegevens verzoeken door een e-mail te sturen aan de  E-mail van Data Privacy Office. Wij zullen ons best doen om aan uw verzoek te voldoen. In deze is het handig als u ons de context laat weten waarin u Persoonsgegevens verstrekte.

Voorwaarden voor gebruik, kennisgevingen en herzieningen

Als u ervoor kiest om onze Site te bezoeken, dan is uw bezoek en elk geschil over privacy onderworpen aan deze Privacyverklaring en onze Algemene gebruiksvoorwaarden van onze Site, inclusief alle beperkingen met betrekking tot schade, arbitrage en geschillen en toepassingen van wetsvoorzieningen. Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring op elk willekeurig moment zonder kennisgeving te veranderen.

Contact opnemen met ExxonMobil over de inhoud van deze Privacyverklaring

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze Privacyverklaring, neem dan contact op met de Data Privacy Office van ExxonMobil op het volgende adres:

ExxonMobil Global Services Company 
Attn: Data Privacy Office 
Esso Petroleum Company, Limited 
Mail Point 5A 
Ermyn Way 
Leatherhead 
Surrey 
Verenigd Koninkrijk 
KT22 8UX
E-mail van Data Privacy Office

Wanneer wij materiële veranderingen aanbrengen aan deze Privacyverklaring, dan zullen we de veranderingen op deze pagina bekend maken en de herzieningsdatum bovenaan de Privacyverklaring bijwerken. Wij moedigen u aan om onze Privacyverklaring regelmatig te controleren op updates.