เอ็กซอนโมบิลสนับสนุนมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม 

กรุงเทพฯ – บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด มอบเงินสนับสนุน ให้แก่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายของมูลนิธิฯ อาทิ ค่าอาหาร ค่านมผง การรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับอาหารที่มีประโยชน์ มีสุขภาพที่ดี เจริญตามวัย

คณะผู้บริหารของเอ็กซอนโมบิล นำโดย ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ คุณทิพย์ศิริ เลียวสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย คุณวรณัน สกุลศิริธรากุล (ที่ 3 จากขวา) ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ และสมาชิกเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ร่วมมอบเงินสนับสนุน 25,000 บาท ให้แก่ คุณลัดดา ทองแสงแก้ว (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้จัดการ และคุณพิไลวรรณ สันตวงศ์ (ที่ 1 จากขวา) เจ้าหน้าที่ฝ่ายระดมทุน มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ รับเด็กวัยแรกเกิด-5ปี ที่ยากจน ขาดโอกาสในชุมชนแออัดและรับเด็กเข้ามาดูแลในช่วงกลางวัน ผ่านบ้านเด็กอ่อนของมูลนิธิฯ ได้แก่ บ้านสมวัย (ชุมชนคลองเตย) บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ) บ้านแห่งความหวัง (ชุมชนอ่อนนุช 88 แยก 10) และบ้านศรีนครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขม) ปัจจุบันมีเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านเด็กอ่อนทั้ง 4 หลัง

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม  

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์
อีเมล thailand-public-affairs@exxonmobil.com